Vzdělávací program

Konkrétní ŠVP

Očekávané výstupy pro jednotlivé předměty PDF

V našem ŠVP jsou v současné době dvě verze očekávaných výstupů pro školní rok 2016/17.

ŠVP - úvodní text

Učební plán Základní školy Heřmánek (úvodní text)

Učební plán Základní školy Heřmánek pro žáky na individuálním vzdělávání

Skupina

Blog

Otevřené vyučování


Přihlašování -leden 

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí