Vítejte

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN® Kurz respektování

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a budují dobré vztahy ve výchově a vzdělávání. Všichni jsou vítáni - učitelé, rodiče, starší žáci. 

Zápis do 3. třídy a do 5. třídy pro školní rok 2019/20

Heřmánek Praha vypisuje zápisy (přestupy)  do budoucí  3. třídy vedení panem učitelem Miroslavam Zagrapanem  a do budoucí 5. třídy vedené paní učitelkou Lucií Šebestovou a dalšími učiteli školy. 

Projekt Les ve škole - Heřmánek v lese

Pro poznávání přírodního prostředí je pro nás zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také venku v přírodě. Nejlépe pomocí pozorování a prožitků a vlastních objevů.

Slovní hodnocení a Scio testy

Naše škola hodnotí převážně slovním hodnocením na 1. stupni i na 2. stupni. Hodnocení, ale ve škole probíhá.

On line návštěvy naší školy

Je možná navštívit naši školu osobně na Dnech otevřených dveří, kde se můžete přihlásit viz Zápisy do 1. třídy, tyto návštěva probíhají od října do března. Ovšem je možné naši školu a její atmosféru poznat i z on line záznamů, které jsou autentické. 

Školní muzikál - Podivuhodné dobrodružství piráta Kolíska

Školní muzikál nacvičují žáci 3., 4. a 5. třídy a premiera bude ve středu 19. 6 a repríza ve čtvrtek 20. 6. od 16.00 hodin

Divadlo Karla Hackera 

Zprávy ze školy.

Facebook

Sociální sítě

Kalendář
Celý výpis akcí