Vítejte

Příběhy dětí, rodičů, učitelů a školy Heřmánek

Dobrý den, na této stránce mají možnost děti, děti pomocí rodičů, rodiče, učitelé a pracovníci školy psát příběhy ze svého života, ze života školy. Tvorba může být dle skutečnosti, či literární fikce. Obsah je omezený velikostí formuláře, aby svět měl nějaký řád a byl spravedlivý. 

Projekt Les ve škole - Heřmánek v lese

Pro poznávání přírodního prostředí je pro nás zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také venku v přírodě. Nejlépe pomocí pozorování a prožitků a vlastních objevů.

Slovní hodnocení a Scio testy

Naše škola hodnotí převážně slovním hodnocením na 1. stupni i na 2. stupni. Hodnocení na prvním stupni následuje vývojové fáze žáků a je více motivační. V 5., ale rozhodně 6. třídě hodnocení přechází více do formativního charakteru. Jedná se tedy se dva druhy slovního hodnocení. Předměty jako matematika, český jazyk a anglický jazyk jsou hodnoceny měsíčně. Všechny předměty slovně čtvrletně - 2 x v systému Edupage, 2 x v systému písemného hodnocení a 2 x ročně na tripartitní třídní schůzce mezi rodičem, žákem a učitelem. V systému hodnocení probíhá hodnocení učitele, sebehodnocení žáka a do hodnocení někteří učitelé také mohou přizvat rodiče. 

Zprávy ze školy.

Facebook

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí