Projekty

Historická bádání a objevování v květnu a červnu

Seznam akcí pro školu a jednotlivé třídy, které obsahují historická bádání 

Příměstské tábory cenově dostupný letní program pro vaše děti

V červenci a srpnu organizujeme 3 letní příměstské táboy pro děti i jejich rodiče. Každý z táborů trvá 1 týden.

Školní šachový turnaj

Šachový přebor ZŠ Heřmánek

Natáčení hudební rozhlasové hry a závěrečná hudební vystoupení

Dne 21. 6.  bude v rádiu TWR - rádio 7 probíhat natáčení hudební rozhlasové hry Pohádka o bluesové dvanáctce, kterou napsal Pavel Pernica a děti ji v minulých letech několikrát nacvičovaly. 

Venkovní čajovna a kavárna

Kavárna a čajovna bude otevřena v pondělí, úterý, středa, čtvrtek od 12 -14 hod jako komunitní setkávání rodičů, prarodičů a sousedů. (mimo školní prázdniny)

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN® Kurz respektování

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a budují dobré vztahy ve výchově a vzdělávání. Všichni jsou vítáni - učitelé, rodiče, starší žáci. 

Projekt Les ve škole - Heřmánek v lese

Pro poznávání přírodního prostředí je pro nás zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také venku v přírodě. Nejlépe pomocí pozorování, prožitků a vlastních objevů.

Den pro maminky - 30. 4. až 15. 5

Kavárna a čajovna bude otevřena  i v dalších hodinách, jako komunitní setkávání rodičů, prarodičů a sousedů 

Přesný čas bude zveřejněn a upřesněn, počítáme s časem od po, ut, st, čt od 13 do 16 hodin

Škola v přírodě - Poklad na ostrově

Škola v přírodě se koná opět v Herlíkovicích a tématem školy v přírodě je Poklad na ostrově 

Inkluze ZŠ Heřmánek

Naše škola podporuje zalčeňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky a podporuje jejich rodiny v orientaci v českém školském systému. 

Objevitelské a badatelské předměty květen a červen

Příprava projektů a veřejných prezentací z dějepisu, zeměpisu, přírodpopisu a fyziko-chemie. 

Prezentace proběhne v měsíci červnu, v termínu  .............................

Na prezentaci jsou velmi vřele zváni všichni rodiče žáků, kteří prezentují, ale i široká veřejnost. 

Skupina

Blog

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí