Ze života školy

Cizí jazyky v Heřmánku komunikace

V Heřmánku probíhá rozšířené vyučování cizího jazyka od 1. třídy. Žáci jsou učiny různými metodami a učiteli. Základem výuky je anglický jazyk veden metodou Play way to Englisch, ve kterém škola využívá všech prostředků celého systému výuky anglického jazyka. Na druhém stupni následuje výuka podle systému              v kombinaci s výukou na počítačích a s výukou pomocí časopisů. 

Etická výchova

V etické výchově je kladen důraz především na prožitek a nikoliv na výsledek. Jeho účelem je zlepšení chápání mezilidských vztahů a tím i větší možnosti navazování spolupráce.

Český jazyk v Heřmánku

Průběh výuky českého jazyka od 3. do 9. třídy probíhá kombinací metod Montessori v oblasti výuky gramatiky, množstvím Montessori pomůcek (ale i vlastních pomůcek školy a daších pomůcek), 1 hodinou týdně výuky dramatické výuky, výukou tvořívého čtení a psaní. V atmosféře samostatnosti, zodpovědnosti žáka a spolupráce školy a rodiny. 

Heřmánek v lese a les v Heřmánku přírodověda, přírodopis,lesní školní družina, školní zahrada, venkovní přestávky

Heřmánek v lese a les v Heřmánku, je projekt, ve kterém je naše škola často v lese, na školní zahradě či v na škole v přírodě (na horách či u řeky). Také naše škola se nachází v lesoparku blízko Ládví, využivíme k lesní školní družině les na kopci Ládví a pracovní výchovu a přírodovědné aktivity trávíme pravidelně na okraji přírodní rezervace Satalicická obora, kde má škola vlastní školní zahradu. 

 
Sociální sítě
 
 

Kalendář
Celý výpis akcí