Individuální vzdělávání

Spolupracujeme s rodiči, kteří vyučují domácí vzdělávání od 1. do 9. třídy. Pozitvně hodnotíme situaci, kdy je vzdělavatel sebevědomým a zodpovědným člověkem. Zajímají nás vize a strategie rodičů a pokud jsou vize a strategie.Podorujeme komunity domácích vzdělavatelů či komunitní školy učitelů, se kterými známe, a kterým jako učitelům důvěřujeme.

Rodič pracuje s žákem doma a je pravidelně informován i o akcích školy, který se může účastnit.

Rodič si může požádat o metodickou podporu.

Rodič přichází na přezkoušení, které se odbývá jednou za pololetí v první polovině ledna a v první polovině června.

Přezkoušení od 1. do 3. třídy probíhá klasickou porfoliovou formou.

Od 3. do 9. třídy rodič předem dokládá aktivity výtvarné výchovy, pracovní výchovy, dramatické výchovy, tělesné a hudební výchovy (fotografie,audio, video a text).

Provověda a objevitelské předměty D, Z, Př, F-Ch jsou přeloženy pomocí porfolia aktivit.

Český jazyk a matematika si rodiče a žáci od 3. ročníku mohou vybrat formu přezkoušení - klasické přezkoušení formou porfolia či Scio testy z domova.

Anglický jazyk (od 3.) a I. T. (od 5. třídy) se zkoušejí prakticky.

Naše škola v současné době administruje přes 50 žáků na domácím vzdělávání podle § 41 školského zákona a děti z deseti rodin, které pobývají v zahraničí dle § 39 školského zákona.

 

Pokud máte zájem být naší školou regisrováni, prosím vyplňte přihlášku, na této stránce a také nás můžete nás kontaktovat mailem.

Pokud chcete poradit s formou a pedagogickou situací domácího vzdělávání - obraťte se na paní ředitelku - reditelka@prorodinu.cz

S formálními otázkami Vám poradí v kanceláři či v zástupce ředitele Olga Cajchanová.

Co nabízíme domácím vzdělávatelům? 

1. Dobrou a spolehlivou administraci dle zákona

2. Kvalitní metodickou podporu od začátku až do konce podle přání a potřeb vzdělavatele

3. Možnost účastnit se akcí školy (výletů, návštěv muzeí a dalšího programu školy)

4. Škola vznikla na základě domácího vzdělávání, a tak i v současnosti může nabídnout domácím vzdělavatelům dobré zázemí

5. Přezkoušení v řádných termínech a snadné přihlášení skrze přihlašovací systém

6. Možnost slovního hodnocení či hodnocení pomocí známek

7. Racionální a sebevědomou spolupráci se školou, která je schopna ocenit pedagogické nadání rodičů vzdělávatelů.

 

Filozofie domácího vzdělávání Heřmánek Praha

Nauč mne, abych to dokázal sám. Administrujeme, nezachraňujeme. 

Respektujeme domácího vzdělavatele a pomáháme mu při domácím vzdělávání nést vlastní zodpovědnost. Neochraňujeme domácí vzdělavatele před realitou světa, ale nabízíme opravdovou zodpovědnost pro rodiče a možnost vytvoření zodpovědnosti a sociálního pochopení pro žáky. 

 

Jak vypadá přezkoušení na naší škole? 

V českém jazyce a matematice do 2. třídy předkládají rodiče a děti portfolium. Od 3. třídy žáci vyplňují Scio testy během celého školního roku doma a ve škole zhodnotíme s rodiči jejich výsledky. 

V anglickém jazyce, v německém jazyce (od 8. třídy) probíhá zkoušení na místě školy. V informatice se mohou rodiče rozhodnout, zda vypracují zadaný úkol doma, či zda budou chtít přezkoušení na místě. 

Pro objevitelské předměty (prvovědu, dějepis, zeměpis, přirodpis a fyziko-chemii) rodiče s žáky předloží portfolio z předmětů a zkoušení probíhá na místě. Je možné předložit jednotlivě za předmět či integrované za předměty. 

V uměleckých předmětech, tělesné výchově a pracovní výchově předkádají rodiče jednoduchý doklad aktivit, ve výtvarné a pracovní výchově i fotografie výrobků.

Portfolio s fotografiemi, vypracovaný úkol z IT a texty k jednotlivým předmětům rodiče s žáky vkládají do školního systému Moodle na adrese: www.skolahermanek-moodle.cz

 

Přezkoušení probíhá vždy v lednu a vždy v červnu. Termíny vypisuje škola a rodiče se přihlašují pomocí supersaas.

 

 

 

Přihláška na individuální vzdělávání
Kontrolní kód
(ochrana proti spamu)
Položky označené tučně jsou povinné.

Podmínky individuálního vzdělávání stanoví školský zákon

Podmínky individuálního vzdělávání stanoví Školský zákon § 41Individuální vzdělávání

Domácí - individuální vzdělávání - historie a současnost

Historie

Domácí vzdělávání vychází z nejpřirozenější výuky v rámci rodinné komunity. Domácí vzdělávání bylo již v současnoti běžné na celém světě (například Japonsko, USA, Velká Británie atp.).

Sociální sítě
 
 

Kalendář
Celý výpis akcí