Ekoškola

Naše škola se momentálně připojuje k největšímu celosvětovému projektu EKOŠKOLA. 

Ekoškola

"Ekoškola je strhujícím příběhem škol, které se rozhodly změnit sebe a své okolí."

Jeho hlavní náplní je všestranně rozvíjet žáky, aby se stali nositeli pozitivních změn ve své škole, svém okolí a obci. Jedním z hlavních úkolů programu je celkově zlepšit životní prostředí a zmírnit ekologický dopad domácí školy.

Program vznikl v Kodani v roce 1994 a nyní je do něj zapojeno 49 000 škol po celém světě. U nás v ČR je tento program od roku 2005 a začínalo 10 pilotních škol. Klíčovými tématy jsou:

Prostředí školy

Energie

Voda

Odpady

Doprava

Šetrný spotřebitel

Biodiverzita

Klimatické změny

Jídlo (Potraviny)

Nyní sestavujeme EKOTÝM a budeme rádi, pokud se připojí žáci, rodiče i pedagogický tým.

Více infirmací již brzy. Kontaktní osoba - Lenka Vančurová

https://ekoskola.cz/cz

Zprávy ze školy.

Facebook

Sociální sítě

Kalendář
Celý výpis akcí