Vědecké předměty v Heřmánku

Vědecké předměty v Heřmánku

Na naší základní škole dbáme na praktičnost výuky, kdy se snažíme o propojení teorie s praxí. Našim hlavním cílem je, aby žáci pracovali samostatně a badatelsky, kdy sami, či za pomocí pomůcek objevují zákonitosti a principy života na Zemi. 

Tuto metodu se žákům snažíme umožnit již od první třídy, kdy je zaveden předmět Věda. V prvních třídách žáci poznávají materiály a jejich vlastnosti, které na naší Zemi najdou. Naučí se používat základní měřidla a jejich jednotky a také si vyzkouší nenáročné, přesto zajímavé pokusy. Žáci jsou již od první třídy, díky vědě, vedeni ke kázni a pořádku, který musí na svých pracovních místech mít.

Ve druhé a třetí třídě se s žáky zabýváme zejména vodou, vzduchem, magnetickou a elektrickou silou, ale také člověkem a jeho smysly - zkoumáme čich, hmat, chuť a zrak. V těchto ročnících již zabrousíme i do živé přírody a seznámíme se s mikroskopem, se kterým mikroskopujeme nejrůznější buňky rostlin a živočichů.

Magnetické a optické vlastnosti těles jsou hlavními tématy vědy ve čtvrté třídě. V pátém ročníku jsou všechny tyto témata doplněny o více teoretické znalosti a pokusy doplněny o náročnější kroky. Na tyto předměty v dalších letech navazuje předmět fyziko-chemie, ve kterém zúročí veškeré vědomosti, které v předchozích letech získali. V tomto předmětu nadále prohlubujeme badatelský typ výuky a žáci tak musí na spoustu věci získat odpovědi samostatně.

Předmět věda je mezi žáky velmi oblíbený a to hned z několika důvodů. Nejen, že se žáci mohou realizovat a vnášet do hodin vlastní nápady a názory, ale také že jsou tyto hodiny volnější a žáci si tak částečně odpočinou.

 

 

 

Výpis akcí
Celý výpis akcí
Sociální sítě
 
 

 

Škola on line

zde

Zápisy - třídní schůzky

zde