Učitelé školy - seznamte se prosím

Učitelé školy - seznamte se prosím

¨

Mgr. Mirka Adamcová

učitelka dějepisu, výtvarné výchovy

koordinátorka ŠVP a metodička školy

ředitelka ZŠ Heřmánek

milovnice historie, knih a malování

maminka

 

Ing. Olga Cajchanová

zástupkyně ředitelky

zástupkyně učitelů ve školské radě a předsedkyně

školské rady

ekonomické řízení školy

 

Mgr. Monika Bláhová

zástupkyně ředitelky pro 4. - 9. třídu

učitelka českého jazyka a občanské výchovy

laskavá osoba, milovnice knih

 

Renata Sychrová

ředitelka Mateřské školy Heřmánek

zástupkyně ředitelky pro provoz 1. - 3. třídy a

provoz školní družiny, klubů a volného času

třídní učitelka 2. třídy Veverek

milovnice koní, Veverek a maminka

 

Pavel Pernica

učitel hudby

hudební skladatel, klavírista, varhanista,

sbormistr,

 

Šimon Plašil

učitel českého jazyka, dějepisu a I. T.

správce počítačové sítě a korektor webu

objevovatel historie

 

Ing. Petr Adamec

ekolog, skaut

učitel etické výchovy, přírodopisu

a pracovní výchovy

tatínek 4 dětí

Katka Zítková

metodik anglického jazyka

uživatel zdravého životního stylu

maminka

Bc. Jana Vašíková

třídní učitelka 2. třídy Zajíčků

tvůrkyně skvělé třídní atmosféry

 

Lenka

je náš manager úklidu a školního stravování

milovnice rodiny, milá a laskavá

Sociální sítě
 
 

Kalendář
Celý výpis akcí