Slovní hodnocení a Scio testy

Naše škola hodnotí převážně slovním hodnocením na 1. stupni i na 2. stupni. Hodnocení, ale ve škole probíhá.

Slovní hodnocení a Scio testy

Hodnocení na 1. stupni probíhá pomocí map učebního pokroku - ve které hodnotí učitel společně s žákem. A toto

hodnocení pak žák s učitelem prezentuje před svým rodičem (každý před svým) na tripartitní třídní schůzce.

Proto, abychom udrželi dobré temporytmo a začali trénovat na přijímací zkoušky na střední školy, pracujeme

ze Scio testy.

Národní testování

Celorepublikové srovnávání testování slouží naší škole pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a o možné

porovnání z ostatními školami a postupnou přípravu našich žáků na přijímací zkoušky na čtyřletá gymnazia.

Ve škole probíhají testy z českého jazyka, matematiky, srovnávací test z anglického jazyka (scate) a ze všeobecných

studijních předpokladů.

V letošním roce probíhají či proběhnou ve škole testy ve 3. třídě - testování proběhne od 3. 4. do 27. 4. 2018

a v 7. třídě  proběhnou testy také ve stejném termínu. V 6. třídě testování již proběhlo v říjnu.

Tyto testy jsou pro nás velkou pomůckou, která doplňuje svobodu naši školy a možnost vytvořit prostředí

podporující rozvoj pozitivní atmosféry ve vzdělávání a zároveń mít pozitivní zpětnou vazbu pro rozvoj

kvalitní a společensky smyslupné budoucnosti našich žáků a získta tak pro školu kvalitní a nestrannou

zpětnou vazbu.

Testy do hodin

Naši učitelé také využívají ve škole, ale mohou používat i jako domácí přípravu testy do hodin.

Zprávy ze školy.

Facebook

Sociální sítě

Kalendář
Celý výpis akcí