Matematika 3. 5. třída

Matematika 3. 5. třída

Matematiku v letošním školním roce v 5. třídě řešíme individuální výukou a také pracujeme na rozvoji osobního plánování své práce a uspořádání svých povinností tak, aby měli žáci požadované úkoly splněné v stanoveném termínu. V hodinách máme vytvořená centra pracovních aktivit, v rámci kterých se zaměřujeme na skupinové řešení příkladů z učebnice, procvičování příkladů z pracovního sešitu, individuální opakování a upevňování učiva, které žáci v průběhu výuky zjistí, že nemají dostatečně upevněné. Nad novými úkoly společně diskutujeme, následně žáci řeší další úkoly ve dvojicích či individuálně dle svého výběru, občas si žáci navzájem prodiskutují řešení úkolů, u kterých bylo složité najít řešení. Na závěr témat žáci vypracují shrnující závěrečnou práci - prověrku a po ukončení hodnotí každý žák vlastní práci nejen z podhledu výsledků, ale také z pohledu organizace a vlastního rozvoje. Průběžně vypracováváme testy do hodin v rámci sciotestů.

Zprávy ze školy.

Facebook

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí