Cizí jazyky v Heřmánku komunikace

V Heřmánku probíhá rozšířené vyučování cizího jazyka od 1. třídy. Žáci jsou vzděláváni různými metodami a pedagogy. Základem výuky je anglický jazyk veden metodou Play way to Englisch, ve kterém škola využívá všech prostředků celého systému výuky anglického jazyka. Na druhém stupni následuje výuka podle systému v kombinaci s výukou na počítačích a s výukou pomocí časopisů. 

Cizí jazyky v Heřmánku komunikace

První stupeň anglický jazyk

Většina žáků Heřmánek Praha zažije během prvního ročníku 100 hodin výuky anglického jazyka a v tomto školním roce navíc a mimořádně dalších 100 hodin v projektu s paní kolegyní Hrkalovou. Škola a organizace školní výuky tedy nabízí opravdu mimořádný rozvoj v anglickém jazyce. Výuka anglického jazyka probíhá v malých skupinách s naprosto individuální péčí. Třída o 12 či 14 dětech je ještě rozdělana při výuce na polovinu, tak aby výuka anglického jazyka proběhla co nejvíce efektivně. 

Anglický doplněk pro tento školní rok. Vedení školy se pro tento školní rok domluvilo s paní učitelkou Mgr. Martinou Hrkalovou a každý žák tedy má dalších 200 hodin anglického jazyka ročně - díky tréningu  s programem Cool Animal School - Learning through joy. Tento program je založen na 50 básničkách a veršovaných příbězích o zvířatech. Primárně je zaměřen na výuku angličtiny na základě unikátní metodiky založené na systematické práci s piktogramy a ideogramy, do kterých je každá básnička/příběh rozdělen. Dále je zaměřen na rozvoj imaginace a kreativity u žáků a v neposlední řadě na propojování poznatků napříč vzdělávacími oblastmi. Je zde kladen důraz na konstruktivistickou výuku a také na respektování principů multisenzoriáního přístupu. Tento program založila paní Martina Hrkalová a na naší škole probíhá její ověřovací série, kterou také prezentuje během svého doktorantského studia. Tato práce probíhá v hodinách doplňující AJ a VV v 1. - 5. třídě. 

Druhý stupeň anglický jazyk

Německý jazyk 8. a 9. třída 

 

Zprávy ze školy.

Facebook

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí