EduPage

Systém EduPage je webový portál, který škola používá ke komunikaci s rodiči a k vedení školní administrativy. Rodiče a zákonní zástupci dětí základní školy mají do portálu přístup na základě přihlašovacích údajů a hesla přiděleného administátorem školy, které se dozvíte na požádání na simon.plasil@prorodinu.cz, na počátku 1. třídy. V dalších případech si můžete svoje ztracené přihlašovací údaje restartovat.

 

Vstup do systému najdete zde: http://hermanek.edupage.org/

 

Jak využít tento systém a do čeho všeho můžete nahlédnout:

1. Žákovská knížka  - Informace o hodnocení dítěte (slovní hodnocení pokroku dítěte) vyplňují učitelé jednou měsíčně za hlavní předměty a jednou za čtvrtletí za předměty vedlejší.

2. Potvrzování účasti na třídních akcích a událostech školy (tyto informace také najdete na těchto webových stránkách), spolu spotvrzením účasti je nutný i váš souhlas s bezpečností dané akce.

3. Omluvenky. Pochopitelně v den, kdy je žák nově nepřítomný, omlouváte žáky prostřednictvím sms - do dvou dnů však prosíme o omluvenku zadat přímo v aplikace EduPage.

4. Komunikace mezi školou a rodiči. Prostřednictvím této aplikace můžete třídnímu učiteli, učitelskému sboru či vedení školy posílat zprávy a sdělovat tak i přijímat důležité informace. 

5. Třídní kniha. Můžete nahlížet do třídní knihy a mít informace o průběhu vyučování a jeho obsahu, probírané látce v  jednotlivých předmětech, docházce a aktuálním rozvrhu.

Krátké video pro zaregistrování rodičovských účtů a jejich první přihlášení v systému EDuPage: ZDE

Zprávy ze školy.

Facebook

Sociální sítě

Kalendář
Celý výpis akcí