Domácí úkoly

Školní demokracie, vztah k zodpovědnosti a svoboda v praxi

Domácí úkoly

V tomto článku bychom Vám chtěli přiblížit, jaký postoj k plnění domácích úkolů má naše škola. Ve většině případů jsou úkoly zadávány s termínem odevzdání. Termíny bývají v rozmezí týdne, měsíce i kvartálu a přesný termín odevzdání je vložen na školní platformu Edupage. Tato platforma umožňuje přesné nastavení času uzávěrky, po jejím ukončení není možné úlohu vložit a označí se jako nesplněná.

Pro náš pedagogický tým je cílem vytvořit s žáky oboustranně respektující vztah založen na přátelství a pomoci. Po celou dobu určeného časového rozmezí jsou učitelé otevření dotazům a konzultacím, protože heslem Montessori pedagogiky je: “Pomoz mi prosím, abych to dokázal sám.“ Průběžně o úkolech mluví, připomínají blížící se termín odevzdání, podporují je v tvorbě a pečlivosti. Následně odevzdané práce zveřejňujeme a fotografujeme, aby ostatní děti motivovaly. Snažíme se vyhnout prokrastinačnímu trendu, který ovládá většinu dospělé populace. Je pro nás klíčové, aby byli žáci schopni přijmout zodpovědnost za své jednání, a přitom se svobodně rozhodovali kdy a kolik času přípravě úlohy věnují. Taktéž je učíme přijmout plnou zodpovědnost za nesplnění úkolu, či termínu. Nepříjemnosti s neodevzdáním úkolu však mohou napravit plněním dalších zadání. Následně jim může být nabídnuta oprava. Avšak elektronický status nesplněného úkolu momentálně změnit nelze. Nyní pracujeme na změně.

Tento systém domácích úkolů se osvědčil a děti pracují i na náročnějších úkolech s

99 % úspěšností plnění.

Děláme věci smysluplně...

 

Sociální sítě
 
 

Kalendář
Celý výpis akcí