Český jazyk v Heřmánku - trojročí 3. - 5. třída

Český jazyk v Heřmánku - trojročí 3. - 5. třída

Tvořivé čtení a tvořivé psaní 

Projekt - dobrodružná literatura - Julius Verne

1. část projektu - každá třída poslouchá audionahrávky  - 3. třída Patnáctiletý kapitán, 4. třída Dva roky prázdnin, 5. třída Děti kapitána Granta - posloucháme a mluvíme o příběhu 

2. část projektu - škola v přírodě - etapová hra na téma Dva roky prázdnin. Jako motivaci k etapové hře jsme se dívali na film Dva roky prázdnin a následně na základě filmu připravila 8. a 7. třída etapovou hru

3. Zeměpisná a poznávací část - v třídách práce nad mapou, popis tras lodní, popis  tehdejších lodí, popis velrybářské práce a současná ekologická záchrana velryb, včetně výtvarného zpracování. 

Pohádka - příprava na vánoce

1. Povídáme si o pohádce

2. Čteme pohádku - od komiksové pohádky ke klasickému textu

3. Pohádky, sesbírané a pohádky umělé - Božena Němcová, K. J. Erben a Karel Čapek a Karel Drda (Karel Drda má v naší škole svého příbuzného Káju ve 4. třídě, a proto je pro nás práce pana Drdy ještě zajímavější). 

https://youtu.be/Gp52J6luN70

Trávení vánoc 

1. Audio - Správná pětka na prázdninách 

 

 

 

Sociální sítě
 
 

Kalendář
Celý výpis akcí