Český jazyk v Heřmánku - trojročí 3. - 5. třída

Český jazyk v Heřmánku - trojročí 3. - 5. třída

Čtvrtá třída

V gramatice jsme začátkem února opakovali mluvnické kategorie, poté vyjmenovaná slova a slovní druhy. V březnu jsme probírali základní skladební dvojici. Ze slohových prací si žáci napsali vypravování na téma „jarní prázdniny“. Žáci se velmi zběžně pokusili napsat krátký popis, charakteristiku a bajku. V literatuře jsme rozebírali povinnou četbu žáků. Uvedli název knihy, jméno autora; u první kapitoly popsali děj, charakterizovali hlavní postavy, jazykové prostředky, jaký styl převažuje.

V průběhu prosince a ledna jsme opakovali mluvnické kategorie; učili jsme se ů a ú; žáci vytvářeli svůj fiktivní příběh. V gramatice jsme začátkem února opakovali mluvnické kategorie, poté vyjmenovaná slova a slovní druhy. V březnu jsme probírali základní skladební dvojici. Ze slohových prací si žáci napsali vypravování na téma „jarní prázdniny“. Žáci se velmi zběžně pokusili napsat krátký popis, charakteristiku a bajku. V literatuře jsme rozebírali povinnou četbu žáků. Uvedli název knihy, jméno autora; u první kapitoly popsali děj, charakterizovali hlavní postavy, jazykové prostředky, jaký styl převažuje.

 

Tvořivé čtení a tvořivé psaní 

Projekt - dobrodružná literatura - Julius Verne

1. část projektu - každá třída poslouchá audionahrávky  - 3. třída Patnáctiletý kapitán, 4. třída Dva roky prázdnin, 5. třída Děti kapitána Granta - posloucháme a mluvíme o příběhu 

2. část projektu - škola v přírodě - etapová hra na téma Dva roky prázdnin. Jako motivaci k etapové hře jsme se dívali na film Dva roky prázdnin a následně na základě filmu připravila 8. a 7. třída etapovou hru

3. Zeměpisná a poznávací část - v třídách práce nad mapou, popis tras lodní, popis  tehdejších lodí, popis velrybářské práce a současná ekologická záchrana velryb, včetně výtvarného zpracování. 

Pohádka - povídali jsme si o K. J. Erbenovi a B. Němcové a srozumitelně jsme si vysvětlili lidovou tvořivost a její sběratele

1. Povídáme si o pohádce

2. Čteme pohádku - od komiksové pohádky ke klasickému textu

3. Pohádky, sesbírané a pohádky umělé - Božena Němcová, K. J. Erben a Karel Čapek a https://youtu.be/Gp52J6luN70

 

 

Zprávy ze školy.

Facebook

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí