Český jazyk v 7. třídě

Český jazyk v 7. třídě

Během září a října jsem s žáky probíral v českém jazyce:  mluvnické kategorie, základní skladební dvojice a gramatiku obecně, probíhaly „češtinářské rozcvičky“ (na začátku hodiny bylo na tabuli napsáno nějaké gramatické cvičení a žáci ho individuálně řešili; pokud měli správný výsledek, získali plus). Psaní novinové zprávy a vypravování. Psaní důležitého testu na konci září. Slovní druhy.

Rovněž se žáci procvičují v českém jazyce na počítačích při řešení SCIO testů do hodin z českého jazyka.

 

Sociální sítě
 
 

Kalendář
Celý výpis akcí