5. třída - Surikaty

Podívejte se na třídu Surikat na komunitě Google +

5. třída - Surikaty

KVĚTEN

V matematice jsme se zabývali geometrií – rýsovali jsme a věnovali se geometrickým tvarům, trojúhelníkům a jejich vlastnostem a tělesům, které jsme dokonce vyráběli z proutků. Zkoumali jsme sítě těles a řešili logické úkoly v této oblasti. Na škole v přírodě jsme se pak věnovali praktickému určování vzdálenosti, délky a výšky budov odhadem a za pomocí přibližného měření bez použití oficiálních přístrojů na měření.

V prvovědě jsme si povídali o začátcích společenského dění na území dnešní ČR – povídali jsme si o Sámově říši a začali téma Velké Moravy.

Květen byl na učení českého jazyka kratší, než by se zdálo, ale přesto jsme opakovali vyjmenovaná slova a procvičovali. Zároveň jsme se s žáky domlouvali na tom, že budou trénovat psaní všemi deseti na počítači. Ukázala jsem dětem tento program https://www.psani-deseti.cz/. Je možné ho používat i doma. Jedná se jen o to, aby žáci vložili na klávesnici prsty správným způsobem. Myslím si, že v dnešní době je schopnost psát kvalitně na počítači možná stejně důležitá, jako psaní ručně.

Prosím podívejte se na testy SCIO a prosím požádejte svoje děti, aby je dokončovaly. K procvičování mohu doporučit i tento program https://app.cestinasmanasky.cz/.

Koncem května jsme vyrazili na školu v přírodě, která se konala v Herlíkovicích. Program jsme měli nabitý různorodými aktivitami od ranních setkání v kostelíku se zpíváním přes výuku v přírodě až po noční bojovky. A hlavně jsme trávili celé dny na čerstvém vzduchu v nádherné přírodě Krkonoš. Z celodenního výletu jsme si přinesli velké úlovky – od různých kamenů až po jelení parohy, které jsme našli cestou v lese. Škola v přírodě byla bohatá na zážitky a také na budování vzájemných vztahů mezi žáky z různých ročníků.

Mnohé z našich květnových zážitků máme zachycené na fotkách, které najdete na komunitě Google+.

 

DUBEN

V matematice jsme se věnovali zlomkům – určováním částí celku, dělením na části různé velikosti a slovním úlohám se zlomky. Začali jsme zkoumat souvislost desetinných čísel a zlomků zejména pomocí převodu jednotek délky. Trénovali jsme i samostatnou práci při řešení písemné práce s diferenciací složitosti úkolů, u kterých si žáci mohli zvolit podle vlastního uvážení složitost jednotlivých úkolů.

V prvovědě jsme si povídali o prvním osídlení naší vlasti a vůbec prvním osidlování Evropy. Sledovali jsme, jak se vyvíjela společnost v souvislosti s nově nabývanými zručnostmi a nově používanými nástroji či zbraněmi.

Začátkem dubna jsme započali plaveckou výuku v bazénu hotelu Duo pod vedením šikovných a velmi příjemných lektorek společnosti Maternity care.

Dále připojuji dopis za český jazyk a hudební výchovu: V českém jazyce je zabýváme samostatným přístupem k učení a musím ocenit většinovou motivaci a touhu dětí "zvládnout" a připravit se na "přijímací zkoušky" na střední školy, které nás čekají za pět let. Stále pracujeme s podstatnými jmény, poslední dobou nejvíce rodu středního. Hodně se snažím ukotvit odlišnosti a zapamatovat si a zmechanizovat při použití. Jedná se nyní o použití slov podle vzoru město 7. pádu č. možného. Psali jsme také diktovaný text. Většina ze žáků ho napsala s obdivuhodným nasazením a následně si text opravili podle vzoru. Je dobré, že atmosféra práce s chybou je ve třídě přiměřená a že chyba netvoří paniku, ale přiměřenou výzvu. Velkou komplikaci při výuce činí, když si děti pracovní děti odnášejí domů. Nepřinášejí je zpátky. A protože důsledně trvám na tom, že součástí učení je zodpovědnost v přípravě působí takové opomenutí dětem poměrné komplikace. Většina třídy je nastavena tak, že se učí naprosto jasně kvůli sobě a svým znalostem.

Pomalu připravuji také příští školní rok, kdy budeme kombinovat Montessori metodu s klasickou metodou. A vypadá to tak, že je děti jsou v tak dobré pohodě v učení, že zvládnou i určitou pracovní zátěž. Ve třídě je jeden chlapec, který do třídy přišel a jeho motivace pro učení je malá a učí se více kvůli rodičům. Atmosféra třídy je léčivá, protože v její atmosféře dobrá práce zvládá o mnoho více, než byl schopen zvládnout doposud.

Ideální kombinací českého jazyka je práce paní spisovatelky jednou za čtrnáct dní a také práce dramatické výchovy. Pryč je čas, kdy se paní učitelce na dramatickou výchovu Tomáš představil, jako Honza. Opět všichni pracují dobře.

Na třídě se mi líbí, že je mnoho věcí na férovku. Také se mi líbí, že si žáci umí říct, když někdo z nich překročí jejích hranice o pomoc a je potřeba, aby si dávali dobrou zpětnou vazbu. Tohle je moje hranice. V tom oceňuji zvláště Maxe.

Mám radost z hudební výchovy ve 4. třídě. V dubnu jsme vyhlásili výsledky a rozdali odměny v celoroční hře, která vycházela z filmu Pikola a Saxofon, hráli jsme na hudební nástroje, poslouchali reprodukovanou hudbu a dokonce tančili. Velké oblibě se těší hra "pějme píseň dokola", kdy si vybraní jedinci vybírají oblíbené písně ze zpěvníku "Já písnička". Zpívali jsme dokonce tříhlasý kánon a dvouhlasou úpravu písně.

paní učitelka Olga Cajchanová

 

BŘEZEN

V březnu jsme nadšeně vyhlíželi lyžařský výcvik. Vyrazili jsme na chatu Špindler v Krkonoších, kde nás čekalo množství sněhu, krásné slunečné dny plné téměř celodenního pobytu na čerstvém horském vzduchu. Na komunitě Google+ se nachází fotodenník z lyžařského výcviku, který nejlépe dokumentuje sice mrazivé ale nádherně slunečné dny, krásnou přírodu Krkonoš a naše aktivity, kterým jsme se na lyžařském výcviku věnovali.

V matematice jsme se věnovali přípravám na Matematického klokana – řešili jsme úkoly z předchozích kol a nakonec se do Matematického klokana zapojila celá naše třída. Kromě toho jsme pokračovali v tématu zpracování dat, práci s tabulkami či řešením logických úkolů.

V českém jazyce jsme opakovali a prohlubovali probrané učivo slovních druhů. Detailněji jsme se zaměřili na podstatná jména a určování jejich gramatických kategorií. Výuku literární výchovy v naší třídě ke konci měsíce převzala paní spisovatelka Blanka Čapková, která s dětmi pracuje jak na literární výchově, tak i na rozvoji tvořivého psaní jednou za 14 dní ve čtvrtek.

V hudební výchově jsme se učili hrát na metalofon s citem a zpívali hodně písniček.

Paní učitelka Olga Cajchanová

 

ÚNOR

V měsíci únor jsme se v matematice věnovali geometrii a rozvíjeli jsme svou představivost pomocí úkolů staveb z kostek. Zopakovali jsme si rýsování do čtvercové sítě a určování obsahů. Začali jsme se zabývat tříděním dat – povídali jsme si, co znamená pojem data, třídíme různé údaje do tabulky nebo při řešení úkolů s více možnostmi zapisujeme řešení pomocí tabulky. Tabulky si žáci buď vytváří sami podle svého uvážení nebo společně a diskutujeme o tom, který způsob zápisu je přehledný a ve kterém se dobře vyhledávají informace.

V prvovědě objevujeme geografii Evropy – už se orientujeme v mořích, které obmývají břehy Evropy, našli jsme největší ostrovy Evropy, zjistili, že většina evropských poloostrovů nese stejné jméno jako pohoří, které se tam nachází a také jsme putovali po povodích největších řek Evropy.

V českém jazyce opravdu hodně píšeme. Je velký rozdíl mezi používáním českého jazyka v cvičeních a vlastním psaní vět. Pak teprve se objeví, jak je český jazyk aplikován. Pracujeme na tom, aby při psaní vlastního textu žáci nezapomínali začít větu velkým písmenem a nezapomínali na tečku. Myslím si, že to během několika týdnů zvládnou všichni. Ale jsou rádi rychlí. Seznamujeme se s gramatickými jevy, které je třeba více trénovat. Pak budeme tyto gramatické jevy trénovat a věnovat se obsahu, který nemá takové komplikace a tak získáme čas. Tento týden jsme mluvili o slovesech, opakovali osoby, číslo množné a časy. Hodně jsme se věnovali specialitě shody podmětu a přísudku v minulém čase - děti šly a muži plavali, ženy zpívaly. Vzájemně si vysvětlíme požadované úkoly a gramatické jevy a následně děti pracují. Když dopracují následují další úkoly zadané individuálně podle tempa jejich práce. Většina žáků si předmět pochvaluje a metody práce si oblíbila a hodnotí práci v českém jazyce tak, že uděláme velké množství práce. Používáme u objevování gramatických jevů také vlastní a kritické myšlení a dané gramatické jevy vyvozujeme. Na mnoho žáků baví a věřím, že takový postup má velký vliv na jejich další práci s jazykem.

V tomto měsíci s žáky zpíváme ze zeleného zpěvníku "Já písnička" a zdá se mi, že to děti více baví. Také každou hodinu začínáme třídním pozdravem, který děti hrají na různé hudební nástroje. V pracovních činnostech jsme se se Surikatami naučili tkát na tkalcovském stavu. Další hodinu jsme prožili s Vasillim, který s námi uvařil typický Gruzínský pokrm.

V tělesné výchově jsme pokračovali v kurzu bruslení se skvělými lektory z Icerinku, kteří pro nás připravovali zajímavé úkoly – učili jsme se zabrzdit na čáře, jezdit s překládáním nohou, jezdit dozadu a také nám na rozloučenou připravili velikou překážkovou dráhu.

paní učitelka Olga Cajchanová

 

ZÁŘÍ

Vážení rodiče, po prázdninách jsme se sešli v pondělí 4. 9. na slavnostním přivítání nových prvňáčků jako i stávajících žáků. V novém školním roce jsme již čtvrťáci a velký balon ve tvaru čtyřky při slavnostním přivítání nás velmi potěšil. Zároveň jsme již v prvním týdnu slavili narozeniny našeho nejstaršího žáka Kubíka, který oslavil 10 let, další spolužáky takovéto okrouhlé výročí čeká v průběhu školního roku. Níže si můžete přečíst zprávy, jak se nám daří ve výuce.

V matematice máme novinku, že nyní vyučujeme metodou pana profesora Hejného, kterou jsme zatím používali jako doplňující k metodě učebnic matematik Purposeful design. Žáky nové pracovní sešity baví, každý si v nich našel svou oblíbenou činnost a zároveň společně hledáme řešení jednodušších i složitějších úloh, diskutujeme o nalezených řešeních a zdůvodňujeme, které je to správné a proč.

V českém jazyce se žáci věnovali zopakování a procvičení učiva ze 3. třídy. Někdy bylo vzpomínání opravdu těžké, někdy překvapivě lehké, ale nakonec Surikaty vše zvládly. Velkou změnou je pro žáky letošní celoroční projekt z českého jazyka - čtenářský deník. V někom vzbudil velké obavy, ale paní učitelka si je jistá, že všichni počáteční nejistotu lehce překonají. Však se na to důkladně připravují. Třída navštívila knihovnu, ve které se nyní žáci orientují s přehledem. Mnozí se rozhodli, že se stanou pravidelnými návštěvníky. Je potřeba zdůraznit, že mezi žáky je už teď spousta opravdu velkých čtenářů.

V prvovědě opakujeme učivo z konce 3. ročníku a zároveň poznáváme naši republiku prostřednictvím projektů - prezentací prázdninových výletů jednotlivých žáků.

V informatice jsme se podívali do stavby počítače, pojmenovali si jednotlivé části a začali se seznamovat se základními programy na počítači. Těšíme se na nová dobrodružství, která nás v tomto školním roce čekají.

paní učitelka Olga Cajchanová

Výpis akcí
Celý výpis akcí
Sociální sítě
 
 

 

Škola on line

zde

Zápisy - třídní schůzky

zde