3.třída - Hvězdáří

Podívejte se na třídu Zajíčků na komunitě Google +

3.třída - Hvězdáří

KVĚTEN

Vážení rodiče,

květen uběhl jako voda, týden bylo volno, týden škola v přírodě. I tak se toho zajíčci stihli hodně naučit.

V češtině jsme probírali slovní druhy. Naučili jsme se rozeznat podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa. Učivo jsme procvičovali různými způsoby, jak pracovními listy, tak hromadnou prací na tabuli nebo tříděním kartiček. Zahráli jsme si také známou hru Člověče nezlob se obohacenou o zvláštní pravidla. Vítězem se nestává ten, kdo má štěstí na šestky, nýbrž ten, kdo nejlépe zvládá určovat slovní druhy.

V matematice děti řešily součtové pyramidy. Nezapomínali jsme však ani na procvičování násobilky a počítání zpaměti.

V provědě jsme se učili o rostlinách. Lisovali jsme květiny.

V hodinách vědy vědci Zajíčci zkoumali otisky prstů. Dále měřili objem a délku. Díky tomu znají základní jednotky těchto veličin.

I když se v květnu učilo jen dva týdny, stihli jsme také zajímavou exkurzi – podívali jsme se na varhany v Husově sboru, poslechli jsme si jejich zvuk a někteří si na ně také zkusili zahrát. V květnu proběhlo také fotografování tříd. Budeme mít krásnou připomínku na uplynulý školní rok.

Na konci května odjely čtyři děti z naší třídy na školu v přírodě. Protože jsem byla na pracovní neschopnosti, požádala jsem o zprávu ze školy v přírodě kolegu Jana Ševčíka, který měl děti z 2.A na starosti. Jemu i dalším kolegům za odvedenou práci moc děkuji.

S přáním pěkných skoro letních dní

Karolína Klosová

 

Bylo mi svěřeno šest dětí z 2.B, což je třída, kde zastávám třídnickou funkci a dále mi kvůli pracovní neschopnosti třídní učitelky byly přiděleny čtyři děti z 2.A. Konkrétně šlo o Martina Faszekaše, Sebastiána Slívu, Lukáše Kalu a Kryštofa Kadlece. Kluci z 2.A nejevili při loučení s rodiči při odjezdu žádné známky lítosti. Byli, myslím, na akci dobře namotivování a těšili se na ni. Vzhledem k tomu, že se s chlapci z 2.A znám již ze školy, věděl jsem, co mám od koho čekat. Celkem to byla skupinka devíti kluků a jedné dívky, což mě vedlo k speciálnějšímu přístupu jako ke chlapecké skupině. Dívka Sára dostala několikrát na výběr, zda se nechce zařadit ke třídě s více dívkami, ale zůstala věrná svému kolektivu. Hned první den jsem svoji skupinu druháků vytáhl na výživnou túru. Během dne jsme se museli několikrát se skupinou sejít na různé denní aktivity, což vyžadovalo lehce zvýšenou trpělivost. Když jsem dostal informaci, že Sebík jeví stále známky nedoléčené nemoci, byl přidělen na pokoj. Speciálně bych pochválil Kryštofa Kadlece, který mi pomáhal s drobnou organizací. Lukáš Kala byl také moc hodný. Jen je třeba mít někdy trpělivost s jeho pomalejším tempem, které je ovšem vynahrazeno obrovskou obětavostí.

Celkově akci hodnotím jako úspěšnou. Myslím, že dokázala jak dětem, tak i rodičům, že jsou děti schopny překonat samy sebe.

Jan Ševčík

 

DUBEN

Vážení rodiče, další měsíc je za námi.  Se Zajíčky jsme si ho opět krásně užili.

V češtině jsme komplexně procvičovali všechny pravopisné jevy, se kterými jsme se v tomto školním roce setkali. Opakovali jsme jak pomocí běžných doplňovaček či diktátů, tak s kartičkami a lístečky, se kterými bylo vyučování zábavnější. Koncem měsíce jsme začali probírat slovní druhy.

V matematice procvičovali různými způsoby především násobilku.

V prvovědě jsme se učili o tom, co je živá a neživá příroda, učili jsme se rozeznat některé druhy rostlin a vyráběli jsme herbář. Věnovali jsme se také lekcím projektu Les ve škole. Květinovou jsme měli i výtvarnou výchovu: vytvořili jsme obrazy květin ve váze pomocí obtisku ruky.

V hodinách vědy jsme si Zajíčci zahráli na detektivy a prohlíželi si navzájem otisky prstů. V dalších hodinách se zabývali měřením tepu a zkoumali jsme povrchové napětí vody.

Pan učitel Pernica píše: „V dubnu jsme vyhlásili výsledky a rozdali odměny v celoroční hře, která vycházela z filmu Pikola a Saxofon, hráli jsme na hudební nástroje, učili jsme se hrát s citem, učili jsme se vyjádřit pohybem rytmus a doby písně a samozřejmě zpívali písničky.“

Protože 2. A miluje hudbu a písničky, vyrobili jsme si v pracovní výchově kazoo. Navštívili jsme Židovské muzeum, ve kterém jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o synagogách a Golemovi. Všichni jsme si tento výlet moc užili.

Karolína Klosová

 

BŘEZEN

Vážení rodiče,

máme za sebou další měsíc. Do března jsme vkročili kulturně. Hned prvního jsme navštívili Divadlo Spejbla a Hurvínka. Akce v průběhu měsíce pokračovaly. V muzeu Bedřicha Smetany jsme se dozvěděli hodně informací o životě významného hudebního skladatele a poslechli jsme si jeho symfonicklu báseň Vltavu. Dále jsme se zúčastnili festovalu Jeden svět, v rámci kterého jsme viděli tři filmy o dětech s nelehkými osudy. Všechny nám hodně daly a moc jsme si je užili.

V českém jazyce jsme se věnovali především párovými souhláskami. V diktátu děti předvedly, že si už pravidla dobře osvojily.

V prvovědě jsme se pustili do projektu Les ve škole. Příchod jara jsme oslavili zasazením pažitky. Držte nám palce, aby dobře rostly.

Jaro se projevilo také v naší výtvarné činnosti. Malovali jsme rozkvetlou louku a líhnoucí se kuře a vyrobili jsme velikonoční přáníčka.

A co hudební výchova? V březnu k nám zavítal host z Gruzie a vyprávěl nám o své zemi. Učili jsme se novou píseň a hráli na hudební nástroje.

Nyní s plnou chutí do dalšího měsíce!

Karolína Klosová

 

ÚNOR

Vážení rodiče, 

protože byly jarní prázdniny, únor utekl jako voda. I přesto jsme toho se Zajíčky stihli docela hodně.

V českém jazyce jsme pořádně procvičili pravopis tvrdých a měkkých slabik. Ukázali jsme si také několik výjimek, které se pravidlům vymykají. Těmito těžkými slovy jsou například: princezna, paprika, kino nebo cyklista. Po jarních prázdninách jsme se začali věnovat párovým souhláskám; zatím jsme procvičovali pravopis b/p, d/t a ď/ť. Ve čtení jsme se dozvěděli, co jsou sloky a verše. 

V prvovědě jsme se v souvislosti s největší sportovní události roku učili o Olympijských hrách. Inspirovali jsme se jimi také ve výtvarné výchově - vytvořili jsme tematickou koláž. Později jsme si povídali o čistotě a zdraví a sehrávali na toto téma scénky. Ve trojicích jsme předváděli, jak to chodí u lékaře. Smyšlenému Čendovi, který se nerad myje, jsme dávali důležité rady do života. 

Paní učitelka z matematiky píše: V únoru jsme tvořili parketové vzory z vlastnoručně vyrobených parket a "oblékali" krychli do slušivých kabátků.

Ve vědě mikroskopovali cibuli kuchyňskou, pracovali s magnety a dělali různé pokusy ze speciální chemické krabice. 

Od února chodíme plavat. Zatím jsme absolvovali tři lekce. První lekci jsem zdokumentovala, fotografie si můžete prohlédnout na Google +. 

Karolína Klosová

 
 

LEDEN

 

Vážení rodiče, 
Zajíčci vkročili do nového roku s úsměvem a elánem. Leden nám rychle utekl. Aby taky ne, když jsme měli spoustu zajímavých akcí. Na konci měsíce jsme si rozdali vysvědčení. První pololetí je úspěšně za námi!

V češtině jsme se dozvěděli, co jsou slabikotvorné souhlásky. Naučili jsme se, které souhlásky jsou tvrdé a které měkké a trénovali psaní i/y. Není to zrovna jednoduché učivo, ale Zajíčci byli šikovní a dobře se s ním poprali.

V prvovědě jsme se učili o České republice: poslechli jsme si státní hymnu, podívali se, jak vypadá státní znak a nakreslili jsme českou vlajku. V atlase jsme našli, jak se jmenují naši sousedé a spolu s dalšími evropskými státy jsme je zapsali do slepé mapy. Přečetli jsme si o pralese, poušti i severních krajinách, zjistili jsme, jaká kde žijí zvířata.

V matematice Zajíčci tvořili s paní učitelkou úlohy na zimní témata, stavěli a zapisovali krychlové stavby a vyrobili si parkety k pokrývání podlahy.

V hudební výchově dokoukali film Pikola a Saxofon. V dalších týdnech budou plnit úkoly, které připravili Pikola se Saxem. Učili se také, jaké jsou druhy pochodů. Samozřejmě nechyběl zpěv a hra na nástroje.

Jak už zaznělo v úvodním odstavci, leden byl plný zajímavých akcí. Třikrát jsme byli bruslit. Zajíčci byli pilní, poctivě plnili vše, co si na ně instruktoři připravili, nyní jsou z nich úplní krasobruslaři. V první polovině měsíce nás navštívila paní košíkářka a učila nás svému řemeslu. Každý si odnesl domů krásný košíček. Den před vysvědčením jsme konec pololetí oslavili návštěvou čokoládovny v Šestajovicích, kde jsme barvili a odlévali čokoládu a samozřejmě také mlsali.

První měsíc letošního roku jsme si moc užili!

Karolína Klosová

 

 

LISTOPAD

Vážení rodiče, listopad byl pro Zajíčky měsícem mnoha změn. Pevně věřím, že už si na nové učitelky a nový rozvrh hodin zvykli a do prosince vkročí s dobrou náladou. V češtině jsme průběžně opakovali druhy vět, a to prostřednictvím dvou her. Tzv. „Krále vět“ si děti velmi oblíbily. Učili jsme se slova opačná, souznačná a mnohoznačná. Vymýšleli jsme co nejzajímavější příklady, ukazovali jsme si je na obrázcích v knížce. Díky papírové skládačce jsme se dozvěděli, co jsou slova souřadná, nadřazená a podřazená. V Malém čtenáři jsme si přečetli několik příběhů o Tomovi. Inspirovali jsme se článkem o tom, jak byl Tom s rodiči a sestřičkou v Alpách, a vyzkoušeli jsme si, jak se píše pohled. Psaní adresy byl trochu oříšek, ale nakonec si s tím všechny děti poradily.

V matematice žáci trénovali početní operace do stovky a vymýšleli na ně slovní úlohy. Hledali násobky ve stovkové tabulce a objevovali ornamenty, které na tabulce vytvářejí. Luštili rébusy a doplňovačky. V prvovědě jsme probírali ovoce a zeleninu. Naučili jsme se rozlišit malvici od peckovice a bobule. Víme, která zelenina je plodová, košťálová, listová a kořenová. Poté jsme se začali probírat rok a měsíce. Umíme nazpaměť vyjmenovat všechny měsíce a víme, jak pomocí sevřených pěstí zjistit, kolik dní který měsíc trvá. Dokážeme vysvětlit, co je přestupný rok. Ve vědě se Zajíčci zabývají vodou. Naučili se popsat a vysvětlit malý koloběh vody, rozeznají tři skupenství vody. Ve druhé půlce měsíce zkoumali, které předměty hoří a které ne. Hry s ohněm všechny žáky velmi bavila. Nejvíce je ovšem nadchnul pokus „faraonův had“. Koncem měsíce se věnovali směsím, oddělovali od sebe písek, sůl a hoblinky železa. Pan učitel z hudební výchovy píše o uplynulém měsíci takto: „Se Zajíčky je to vždy hezká práce, tento měsíc jsme se učili o dřevěných dechových nástrojích, zkoušeli jsme hudební improvizaci, poslouchali jsme hudbu a samozřejmě hráli a zpívali. Začali jsme nacvičovat vánoční vystoupení.“

Na Vánoce jsme se chystali i v pracovních činnostech. Vyrobili jsme si dlouhý papírový řetěz, kterým si v prosinci vyzdobíme třídu. Ve výtvarné výchově jsme malovali autoportréty, rychlejší malíři stihli také portréty svých spolužáků. Na tělocvik začala s druháky chodit nová paní učitelka. Naučila hrát děti vybíjenou ve dvou družstvech. Zpočátku jim trvalo, než pochopili pravidla, nakonec je ale hra bavila, nechtěly přestat. Koncem měsíce k nám do školy přijelo divadlo Bořivoj s představením O Palečkovi. Zúčastnili jsme se ho společně s 2.B, prvňáčky a školkou. Představení se nám líbilo, často jsme se něčemu smáli. V prosinci nás čeká celá řada akcí. Všechny si společně určitě moc užijeme. Karolína Klosová Vážení rodiče, listopad byl pro Zajíčky měsícem mnoha změn. Pevně věřím, že už si na nové učitelky a nový rozvrh hodin zvykli a do prosince vkročí s dobrou náladou.

V češtině jsme průběžně opakovali druhy vět, a to prostřednictvím dvou her. Tzv. „Krále vět“ si děti velmi oblíbily. Učili jsme se slova opačná, souznačná a mnohoznačná. Vymýšleli jsme co nejzajímavější příklady, ukazovali jsme si je na obrázcích v knížce. Díky papírové skládačce jsme se dozvěděli, co jsou slova souřadná, nadřazená a podřazená. V Malém čtenáři jsme si přečetli několik příběhů o Tomovi. Inspirovali jsme se článkem o tom, jak byl Tom s rodiči a sestřičkou v Alpách, a vyzkoušeli jsme si, jak se píše pohled. Psaní adresy byl trochu oříšek, ale nakonec si s tím všechny děti poradily.

V matematice žáci trénovali početní operace do stovky a vymýšleli na ně slovní úlohy. Hledali násobky ve stovkové tabulce a objevovali ornamenty, které na tabulce vytvářejí. Luštili rébusy a doplňovačky.

V prvovědě jsme probírali ovoce a zeleninu. Naučili jsme se rozlišit malvici od peckovice a bobule. Víme, která zelenina je plodová, košťálová, listová a kořenová. Poté jsme se začali probírat rok a měsíce. Umíme nazpaměť vyjmenovat všechny měsíce a víme, jak pomocí sevřených pěstí zjistit, kolik dní který měsíc trvá. Dokážeme vysvětlit, co je přestupný rok.

Ve vědě se Zajíčci zabývají vodou. Naučili se popsat a vysvětlit malý koloběh vody, rozeznají tři skupenství vody. Ve druhé půlce měsíce zkoumali, které předměty hoří a které ne. Hry s ohněm všechny žáky velmi bavila. Nejvíce je ovšem nadchl pokus „faraonův had“. Koncem měsíce se věnovali směsím, oddělovali od sebe písek, sůl a hoblinky železa.

Pan učitel z hudební výchovy píše o uplynulém měsíci takto: „Se Zajíčky je to vždy hezká práce, tento měsíc jsme se učili o dřevěných dechových nástrojích, zkoušeli jsme hudební improvizaci, poslouchali jsme hudbu a samozřejmě hráli a zpívali. Začali jsme nacvičovat vánoční vystoupení.“

Na Vánoce jsme se chystali i v pracovních činnostech. Vyrobili jsme si dlouhý papírový řetěz, kterým si v prosinci vyzdobíme třídu. Ve výtvarné výchově jsme malovali autoportréty, rychlejší malíři stihli také portréty svých spolužáků.

Na tělocvik začala s druháky chodit nová paní učitelka. Naučila hrát děti vybíjenou ve dvou družstvech. Zpočátku jim trvalo, než pochopili pravidla, nakonec je ale hra bavila, nechtěly přestat.

Koncem měsíce k nám do školy přijelo divadlo Bořivoj s představením O Palečkovi. Zúčastnili jsme se ho společně s 2.B, prvňáčky a školkou. Představení se nám líbilo, často jsme se něčemu smáli.

V prosinci nás čeká celá řada akcí. Všechny si společně určitě moc užijeme.

 

 

Karolína Klosová

 

 

ZÁŘÍ

Vážení rodiče,

máme za sebou první měsíc nového školního roku 2. A. Ráda jsem se opět setkala s dětmi po prázdninách a přivítala je v nové třídě jako druháky.

Tento měsíc jsme převáženě procvičovali učivo z 1. třídy. V českém jazyce jsme se zaměřili zpočátku na zopakování pravidel ve škole a připomněli si kouzelná slovíčka, která je třeba používat. Také máme novou učebnici českého jazyka se stonožkou Agátou, která děti provází celou učebnicí. K tomu přibyl i pracovní sešit k procvičování. Skládali jsme slova ze slabik, určovali slova jednoslabičná až čtyřslabičná, zkoušeli vymyslet i slovo pětislabičné. Procvičili jsme, co znamená věta a podle čeho ji poznáme a příslušnou interpunkci. Děti již vědí, jaké písmeno píšeme ve vlastním jménu. Podle obrázků děti vyprávěli pohádku přesně tak, jak se události postupně staly.

V literární výchově jsme si s dětmi četli povídku s názvem Domov a každý se tak mohl zamyslet, co pro něj domov znamená a co jej tvoří. Samozřejmě i nadále pokračujeme s naší dílnou čtení. Děti musím pochválit, že čtou čím dál lépe.

V matematice jsme opakovali sčítání a odčítání do 20, ale již procvičovali i čísla do 100. K tomu nám skvěle slouží nástěnná stovková tabulka, která je pro děti i zábavou a velmi se v práci s ní dětem daří. Porovnávání dvojciferných čísel, sčítání a odčítání s desítkami v oboru do 100 děti zvládají moc dobře. Nově jsme se naučili rozlišovat sudá a lichá čísla. V geometrii jsme si upevnili znalost geometrických tvarů a využili geodesky, které dětem hravou formou pomáhají tvořit nejen základní geometrické tvary. Geodesky budeme používat i nadále napříč druhou třídou.

V prvovědě jsme se vypravili na procházku do okolí školy a poznávali její okolí. Děti našly spoustu zajímavých bodů a budov, podle kterých se mohou orientovat. Tak Vás mohou po okolí provést. Každý si pak vytvořil svou mapu okolí školy, kde vše důležité vyznačil. Taky jsme ze naučili poznávat světové strany a používat kompas.

V pracovním vyučování se děti naučily přesadit květiny. Každý mohl přiložit ruku k dílu a práce byla dobře odvedená, květiny i květináče od Vás zdobí okna naší třídy.

Co se týká akcí, tento měsíc jsme navštívili Národní technické muzeum, kde děti měl možnost vidět významné národní architektonické stavby, vývoj techniky za posledních 100 let v oblasti domácích spotřebičů, knihtisku, astronomie a dopravních prostředků, které našly ve velkém areálu. Myslím, že výstava dopravních prostředků byla pro ně nejlepší podívanou. Navštívili jsme zde také v rámci výstavy aranžované televizní studio a děti si zkusily být na chvilku moderátory. Součástí byla také herna, kde si děti mohly stavět modely ze stavebnic. Výstava se jim moc líbila a věřím, že si odnesly zajímavé zážitky.

Přeji příjemné podzimní dny.

Jana Vašíková

Podívejte se na třídu Zajíčků na komunitě Google +

 

Výpis akcí
Celý výpis akcí
Sociální sítě
 
 

 

Škola on line

zde

Zápisy - třídní schůzky

zde