2. třída - Veverky

Podívejte se na třídu Veverek na komunitě Google +

2. třída - Veverky

BŘEZEN

V měsíci březen jsme procvičovali určování číselných řádů až 5-ciferných čísel - na rozcvičku hráváme hru myslím si číslo, procvičili jsme písemné sčítání s přechodem desítky. Naučili jsme se zaokrouhlovat na desítky a díky zaokrouhlování jsme zjistili, že není vždy potřeba vše spočítat všechno přesně ale stačí odhadnout výsledek a porovnat například to, jestli máme dostatek peněz a můžeme si dovolit nakoupit všechny dobroty. :-) Zabývali jsme se také tabulkami a grafy, ve kterých dokážeme vyhledat potřebné informace a sami také dokážeme do připravené tabulky zapsat zjištěné informace. Ing. Olga Cajchanová

V měsíci březnu jsme v českém jazyce probírali slovní druhy. Opakovali jsme tvrdé a měkké souhlásky. Začínali jsme každou hodinu jazykolamem a to se dětem velmi líbilo. Hlavně jsme řešili Třistatřicetřistříbrných stříkaček a velký hit by Od poklopu ke poklopu. Ing. Petr Adamec

Ráda bych ocenila samostatnou a aktivní práci dětí v českém jazyce, ve chvílích, kdy jsme pracovali na tvrdých a měkkých souhláskách. Celá třída velmi dobře pracuje a spolupracuje, ve třídě je radost učit. Ve třídě také pracuje výborný asistent Jan Ševčík. Mirka Adamcová

Také spolu společně začali prvovědu. Učíme se o přírodě na jaře a máme na to velmi dobré prostředí kolem školy. Od této chvíle budeme chodit i ven a objevovat přírodu v praktickém provedení. Je možné, aby děti nosily ze svých víkendů, co najdou a co je zaujme. Ing.Petr Adamec

Tento měsíc jsme ve třídě řešili určité vztahové otázky. Myslím si, že jsme je vyřešili velmi úspěšně. Viděla jsem, jak se holčičiky rozzářily, když se některé věci začaly řešit. Děti se musí naučit, že když řeknou věci, které je trápí, musí to říct.

V angličtině jsem dokočili celou učebnici Play Way 2, až do lekce 10 a tak máme v plánu procvičovat. Probírali jsme dopravní prostředky, základní vyjadřování jak cestuji, jak se dostávám do školy a sporty a realxační aktivity. Je jisté, že toho žáci umí mnohem víc. Nad rámec učebnice jsme dělali modální slovesa a průběhový čas v praxi (I am sitting).

Ve Vaší třídě máte šampionku matematického Klokana Justýnku, která umístila v kategorii 3. a 2. tříd na 4. místě. Gratulujeme. Matematický klokan je soutěž logického myšlení a většina škol, která učí naším způsobem, je v této soutěži úspěšnější, než školy, které tak neučí.

 

LEDEN

V lednu jsme začali pracovat hned od začátku na plno

V českém jazyce jsme si zopakovali v testu všechno, co jsme se naučili. Všechny děti v něm velmi dobře přispěly. V lednu nás v českém jazyce čekalo užívání Ů/Ú/U, kde se v tom většina dětí skvělé zorientovala a pamatují si i některé výjimky. Dál pokračujeme v procvičování tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách. V lednu jsme se nejvíce věnovali tvrdým souhláskám, pracovali jsme s Montessori kartičkami, což děti hodně bavilo.

 

V matematice stále procvičujeme malou násobilku. Užíváme si krásných cvičení v učebnici a doplňujeme je dalšími pracovními listy. Díky dobré znalosti principu násobení děti velmi rychle pochopily i dělení. To jsou teď dva hlavní body naší matematiky. Samozřejmě to prokládáme i sčítáním a odčítáním a hodně slovními úlohami, kdy někdy bojujeme s pochopením zadání, ale vždy dojdeme správnému výsledků. V prvovědě jsme opakovali zakladni informace o naší zemi. Děti hodně zaujala volba prezidenta :) V lednu jsme však opakovali i orientaci v čase - především v kanceláři.

A tady střípky z dalších předmětů:

HV: V lednu jsme dokoukali film Pikola a Saxofon a v dalších týdnech budeme plnit úkoly, které nám Pikola se Saxem připravili.

Věda: Tento měsíc jsme u Veverek zkoumali těžiště, zopakovali jsme si jak třídit odpad a vytvořili jsme si plakáty ke třídění odpadu. Dále jsme spolu poprvé mikroskopovali cibuli kuchyňskou a další preparáty, které jsou součástí mikroskopické sady.

 

Dramatická výchova: Stejně jako jiné třídy DV - téma partnerství, jak vzniká a proč? jak si udržet blízkého kamaráda, co pro to udělat? Nebo naopak, kdy ho nechat jít? (situace, hry, cvičení). Vyzkoušeli jsme si i skupinové improvizační hry, kdy jsme se navzájem vnímali a poslouchali, a poté jsme věnovali hodiny rytmu a hlasovému cvičení, jazykolamům. Na konec ledna zařazujeme rámcově pohybové skupinové hry o spolupráci na jevišti, tzv.cesta k partnerům na jevišti.

 

Výtvarná výchova: První lednovou středu jsme vyrobili mrazivá okna, jimi jsme vyzdobili třídu a poté jsme se dostali k tématu masopustu a na naší hodině vznikly masopustní masky, které jsme si ihned nasadili.

Sychrová Renata

 

 

PROSINEC

Vážení rodiče,

v prosinci jsme s dětmi v českém jazyce probraly význam slov. Děti si upevnily antonyma, synonyma a homonyma. Také se seznámily se slovy nadřazenými, podřazenými  a souřadnými. S dětmi jsme pracovali v učebnici i pracovním sešitě. Nejvíce děti bavila práce s Montessori pomůckami, kdy mohly pracovat samostatně i ve skupině. Také samostatně tvořily vlastní skupiny těchto slov. Jako další nás čekala slova neutrální, hanlivá a lichotivá, kde děti neměly žádný problém s pochopením. V matematice jsme začali pracovat v učebnici, kdy děti samostatně pracovaly na úkolech, některé jsme vypracovali společně. V učebnici jsme se především věnovali opakováním znalostí, které děti již mají jen s novými typy úkolů, kde to dětem šlo velmi dobře. V učebnici je spousta logických úkolů, kde se děti většinou dobře orientují a baví je to. Ve vědě děti rozdělovaly od sebe různé směsi. Všichni s zkusili práci s magnetem a filtraci. Dále jsme si hráli se saponátovými bublinkami. Na konci měsíce jsme zkoumali složení barev za pomocí pokusu - tzv. Newtonovo kolo. V předvánočním čase jsme vyrazili na výlet do svíčkárny v Šestajovicích, kde se dětem moc líbí. Do školy přijelo krásné představení divadla Bořivoj s Vánočním příběhem, které si děti moc užily. Týden před Vánocemi jsme se i s Vámi setkali při krásné školní besídce.

Těším se na další měsíc. S pozdravem Sychrová Renata

 


ŘÍJEN

Vážení rodiče,

V říjnu jsme s dětmi měli jako každý měsíc hodně práce. V matematice jsme si do počítání přidali závorky a děti se velmi rychle zorientovaly, naučily se s nimi pracovat a dojít ke správnému výsledku. Kromě běžného počítání a opakování slovních úloh jsme se začali seznamovat s principy násobení. Na ukázku jsme používali Montessori materiály a procvičovali jsme to i v pracovních listech. V českém jazyce jsme si zopakovali všechna písmena v abecedě a naučili se, jak jdou všechny za sebou. S tímto jsme také pracovali téměř celý měsíc. Děti se naučily správně slova řadit podle abecedy. Koncem měsíce jsme probírali pořádek slov ve větě a dále druhy vět. Z prací v obou předmětech musím všechny moc pochválit za jejich práci.

V prvovědě jsme probírali rozdělení plodů zeleniny a ovoce, kdy jsme si udělali i ochutnávku a třídění plodů. Pokračovali jsme ze zahrady do lesa a naučili se poznat několik stromů a jejich plodů.

V říjnu jsme navštívili také planetárium, kde jsme si rozšířili znalosti o vesmíru, ve kterých i nadále budeme průběžně pokračovat.

Kdyby jste měli chvilku času, podívejte se na Facebookové stránky a na naší fotodokumentaci.

Těším se na další měsíc. S pozdravem Sychrová Renata

 

 

ZÁŘÍ

Vážení rodiče,

máme za sebou první měsíc školy, který utekl jako voda. Celý měsíc jsme prakticky věnovali opakování všeho, co jsme zvládli v první třídě. V matematice jsme začali sčítáním a odčítáním do deseti, do dvaceti až do sta bez přechodu mezi desítkami. Pracovali jsme s perlovým Montessori materiálem, kde ho většinou děti už vůbec nepotřebovaly. Opakovali jsme geometrické tělesa i orientaci v číslech do 1000, které jsme podle zadání skládali opět z perlového materiálu. V matematice jsme kompletně zopakovali všechna psací i tiskací, malá i velká písmena.

Zopakovali jsme si, co je hláska, souhláska, slabika, slovo i věta. Začali jsme společně trénovat celou abecedu a učit se zpaměti, kde jsou děti opravdu jedničky. V souvislosti s tímto začínáme řadit slova podle abecedy, což děti velice baví. I v češtinu pokládáme úkoly, kde se snažím rozvíjet logické uvažování i fantazii. Děti dostaly ke konci měsíce také za úkol přinést si vlastní knihu ke čtení. Dvakrát v týdnu budeme část hodiny českého jazyka věnovat samostatné četbě, ale možnost si číst děti využívají i ve volných chvílích. Každý pak postupně knížku představí spolu s hlavními hrdiny a dějem, který děti budou prezentovat v našich komunitních kruzích, které pravidelně děláme.

V prvovědě jsme nakoukli do vesmíru a chvíli u něj zůstaneme a budeme zase hodně číst, mluvit o tom co jsme se dozvěděli a podíváme se také na další dokumenty. Spolu s tímto tématem jsem dětem pustila DVD: Byl jednou jeden objevitel. Konkrétně šlo o Neila Armstronga a vše, co předcházelo prvnímu úspěšnému letu na měsíc. Děti jsou také objevitelé a toto téma je pro ně opravdu velmi zajímavé a jsou něm velmi aktivní.

Na konci mého psaní bych všechny chtěla strašně pochválit. Byla jsem strašně zvědavá, kolik věci si děti budou po prázdninách pamatovat a co si naopak pamatovat nebudou. Musím říct, že jsou úžasní, protože opravdu šlo o opakování a ne učení se znovu něčemu, co už měly umět. Věřím, že je to i Vaše zásluha, že se děti vrátily do školy s jistotou.

Těším se na další měsíc. S pozdravem Sychrová Renata

Výpis akcí
Celý výpis akcí
Sociální sítě
 
 

 

Škola on line

zde

Zápisy - třídní schůzky

zde