1.třída - Vrabečci

Podívejte se na třídu Vrabečků na komunitě Google +

1.třída - Vrabečci

ÚNOR

Vážení rodiče, v únoru jsme zahájili druhé pololetí školního roku. Hned první den jsme v prvních třídách oslavili 100 dní školy, ve kterém si děti přinesly své oblíbené hry a občerstvení, a tak jsme si celý den pěkně užili. Během února jsme se zúčastnili bruslařského kurzu a po bruslení jsme se vrhli na kurz plavecký. Poslední únorový den jsme se vydali do muzea Bedřicha Smetany, kde pro nás připravili program Malování Vltavy. Děti se dozvěděly o životě tohoto hudebního skladatele, malovaly jednotlivé části skladby Vltava, a také si ji poslechly spolu s výkladem, co její části reprezentují.

V českém jazyce jsme v únoru četli ze Slabikáře a děti si také přinesly své knížky, ze kterých se učí ve volných chvílích číst. Už poznají téměř všechna písmena a stále více se ve čtení zlepšují. Formou her poznáváme v přesmyčkách, doplňovačkách apod. správná slova, přepisujeme je na tabulky nebo skládáme z písmen. To děti hodně baví. Už také umí pracovat samostatně v pracovních sešitech, kde mají různé úkoly, každý pracuje svým tempem. Ve psaní píšeme a skládáme celá slova i věty. Zaměřili jsme se na udržení písma na řádku, na stejnou velikost písma a hlavně na správné vázání písmen.

Matematika byla ve znamení rozlišování desítek a jednotek. Děti rozumí tomu, že jedna desítka obsahuje deset jednotek, umí jednotky přeskupovat do desítek a sčítat a odčítat dvojciferná čísla. Naučily se také, kolik desítek a jednotek je v konkrétních číslech. Procvičovali jsme také slovní úlohy s dvojcifernými čísly a děti si samy vymýšlely úlohy pro své spolužáky. V následujícím týdnu se již vrhneme na stovky. 

V prvovědě jsme si povídali o kouzelných slovíčkách, a jak daleko s nimi dojdeme. Probrali jsme části lidského těla, vysvětlili si rozdíly mezi nemocí a úrazem, a povídali jsme si o zdravé a vyvážené stravě, a o tom, jak pečovat o své tělo a zdraví.

V anglickém jazyce jsme zahájili téma PETS, a naučili jsme se domácí mazlíčky jako hamster, mouse, cat, dog, duck, rabbit, atd., spolu se zvuky, které vydávají. Česká žába nebo kohout nemluví stejnou řečí jako žába či kohout z Ameriky! Děti si také vyzkoušely fráze jako Let´s play, Kick the ball, What is it?, a slovíčka ghost, wonderful, great, sad, atd. Ve výtvarné výchově jsme malovali ledové krystaly, v pracovní výchově jsme vyráběli "Moudrou sovu”.

Užijte si příchod jara a nadcházející velikonoční svátky.

Lenka Tejkalová

 

LEDEN

Vážení rodiče, máme za sebou první měsíc v letošním roce i rozdání prvního vysvědčení Vašim dětem. Věřím, že děti byly se slovním hodnocením spokojené a dostaly od Vás pěknou odměnu. V lednu jsme si užili lekce bruslení , podívali jsme se do čokoládovny, kde si děti odlily a ozdobily své vlastní čokolády a dozvěděly se, z čeho se čokoláda vyrábí.

V českém jazyce jsme poznali další písmena a čteme již pěkně celé věty. Formou hry s Montessori pomůckami hledáme skrytá písmena, doplňujeme písmena do slov, přepisujeme je na tabulky. Děti také skládají slova a věty, což je hodně baví. Učíme se správnou intonaci ve větách, rozlišujeme čtení vět tázacích a oznamovacích. Učíme se psát další psací písmena, slabiky i celá slova, přepisujeme slova s tiskacími písmeny na psací a obráceně. Děti rády pracují samostatně v pracovních sešitech, kde mají různé úkoly, každý pracuje svým tempem.

V matematice jsme se hodně zabývali časem a hodinami. Ručičky stále některým činí potíže a budu moc ráda, pokud budete doma s dětmi čas procvičovat. Dále jsme opakovali sčítání a odčítání do 12, které někteří zvládají bravurně, zatímco druzí ještě počítají na prstech. Jakékoliv procvičování a počítání při vhodných příležitostech nikdy není na škodu. V lednu jsme se také zabývali geodeskami a zobrazováním geometrických tvarů. Určovali jsme si jejich tvar, počet stran a polohu v závislosti k jiným tvarům. Začali jsme také rozlišovat desítky a jednotky, což nás posune dále ke sčítání a odčítání větších čísel.

V prvovědě pokračujeme v našem projektu Les ve škole, zapisujeme si a kreslíme do ponožkového deníku. Zabývali jsme se zimní přírodou a zimními sporty, děti vyprávěly o svých zážitcích. Zahráli jsme si pohádku o Budulínkovi.

V anglickém jazyce jsme se naučili nové fráze a slovíčka, a také písničku a říkanku. Hlavním tématem bylo ovoce. Děti si vyzkoušely rozhovory v angličtině a při písničce “I am Danny, I am Daisy si měnily role.”

V hudební výchově jsme zpívali a hráli na hudební nástroje, poslouchali jsme také hudební pohádku. Oblíbenou činností se stala hra dětských partitur. Děti před hodinou dají na notový pult své partitury a pan učitel je na konci hodiny hraje. V hodinách vědy jsme se tento měsíc zabývali měřením objemu a naučili jsme se jeho základní jednotky. Víme, jak se rozpouští a krystalizuje sůl a cukr. Zjistili jsme, jak se chová mléko a citron v černém čaji. Na konci měsíce jsme zkoumali chutě a vyrobili jsme si vlastní nápoj.

V dramatické výchově se stále seznamujeme s různými cvičeními, zjišťujeme, co máme společného se svými spolužáky a nahlížíme na vznik přátelství, partnerství - jak vzniká a proč? Ve výtvarné výchově bylo první lednové setkání ve znamení výroby a malby pravých norských rukavic, podruhé jsme kreslili keř v zimě technikou rozfoukávané tuše a temper.

V pracovní výchově jsme tvořili zimní stromy s vločkami, použili jsme barevný papír, voskovky a vatu. Máme rozpracovanou moudrou sovu, kde kombinujeme kreslení, stříhání, lepení a proplétaní barevného papíru.

Přeji Vám, abyste si s dětmi užili pěkné jarní prázdniny Lenka Tejkalová 

 

PROSINEC

Vážení rodiče, ráda bych se s Vámi podělila o to, co všechno jsme během prosince zvládli.

Navštívili jsme svíčkárnu Rados v Šestajovicích, kde si to děti velmi užily, což jste měli možnost i vidět z přinesených dárečků. Připravovali jsme se na vánoční koncert, který jste si určitě užili Vy rodiče. Poslední týden byl provoněn vánoční atmosférou a zavítalo k nám do školy také divadlo Bořivoj. V rámci projektu Les ve škole jsme si vyrobili ponožkové maňásky, které si děti pojmenovaly, založili jsme ponožkový deník a zaznamenali zážitky z pozorování zimní přírody v lese. Fotky z těchto akcí a také krásný vánoční koncert a besídku naleznete na Google+ v komunitě Heřmánek https://plus.google.com/u/0/communities/105816801330142986413

V českém jazyce čteme věty ve slabikáři, doplněném pracovním sešitem, kde děti pracují dle svého tempa. Opakovali jsme si všechna velká tiskací písmena abecedy, třídili reálné předměty dle počátečních písmen a ukázali jsme si, že mohou děti vlastně už přečíst i napsat každé slovo hůlkovým písmem. Toho jsme začali využívat v zadávání úkolů, které píší děti do sešitu (úkolníčku). Tam také píší, když jim chybí nějaká pomůcka. Sešity mají mít stále v aktovce, abyste se do nich mohli kdykoliv podívat. Také se snažím vést děti k větší samostatnosti a zodpovědnosti, konkrétně ke splnění úkolu a každodenní kontrole penálu – ořezané tužky a pastelky, nechybějící lepidlo, hadřík, fixy apod. Děti si už dobře pamatují, jaké mají drobné domácí úkoly.

V prvovědě jsme pokračovali v kalendáři, třídili jsme roční období a jejich charakteristické znaky – doplňovali jsme je vhodnými obrázky. Děti připravily kalendář přírody na nástěnku. Dále jsme se věnovali tématu „Zdraví a nemoc“ a „Vánoce“. Ve vědě jsme se zabývali měřením délky a hmotnosti. Známe jejich základní jednotky a dokonce i jednotky, ve kterých se měřilo v dávných dobách. Vážili jsme hmotnost na digitální i mechanické váze a srovnávali jsme odhad s přesným měřením.

Hlavním tématem v matematice byl čas a jeho plynutí. Učili jsme se o dnech, týdnech, měsících a ročních obdobích, a vrhli jsme se na hodiny. Nejdříve jsme se naučili určit celou hodinu a půl hodinu, a poté jsme pokračovali se čtvrt a tři čtvrtě hodinou. Některé děti zvládají čas hravě, pro jiné je stále trochu „záhadou“. Odhadovali jsme, jak dlouho nám trvají určité aktivity, a pak si je společně vyzkoušeli a změřili. Vymýšleli jsme také slovní úlohy s časem, které poté děti samy vyřešily. Ve třídě jsme si vyrobili vlastní kalendář a papírové narozeninové dorty, abychom vždy věděli, čí narozeniny budeme příště slavit, a kdy.

V anglickém jazyce jsme hlavně procvičovali písničky na vánoční besídku, která se dětem velmi povedla. Také jsme se naučili druhy ovoce, zopakovali si číslovky, a zabývali jsme se tematikou Vánoc, a slovíčky s nimi spojenými. Probrali jsme fráze „How many,“ „I do not remember,“ „Do you remember?“ a „No way.“  Naučili jsme se také písničku „I am Danny, I am Daisy,“ ve které si děti měnily role.  

Přeji krásný a šťastný nový rok

Lenka Tejkalová

 

LISTOPAD

Vážení rodiče, chtěla bych Vás pozdravit v adventním čase a podělit se s Vámi o práci Vašich dětí v uplynulém měsíci ve škole.

V listopadu jsme dvakrát navštívili Národní muzeum, kde byl pro děti připravený program na téma „Zvířata nad Prahou“ a „Se zvířaty kolem světa“. V rámci exkurze měly děti možnost vyzkoušet si kormidlovat virtuální loď a zachraňovat zvířata z různých světadílů. To byl pro děti velký zážitek. Ve škole jsme zhlédli divadelní představení O Palečkovi.

V českém jazyce jsme již dokončili práci s Živou abecedou.  V hodinách využíváme Montessori pomůcky, třídíme slova dle obrázků, doplňujeme chybějící písmena ve slovech. Učíme se pracovat již více samostatně individuálně i ve skupinách, vzájemně si pomáháme. Děti dostaly Slabikář a Pracovní sešit, čtou slova i věty buď po hláskách nebo přímo plynule.  Seznamujeme se s dalšími písmeny z abecedy. Ve psaní se děti seznámily s vázaným písmem, skládají a píší slabiky i slova. Nespěcháme, spíše se snažíme udržovat správný sklon písma,  stejnou výšku a mezery. Chystáme se na zkoušku začít psát perem, protože se na to děti už moc těší. V prvovědě jsme se věnovali tématu „Rodina a domov.“ Děti přinesly fotografie a vzájemně si vyprávěly o svojí rodině, pojmenovávaly jednotlivé členy rodiny, jak doma pomáhají. Orientovali jsme se v čase, řadili jsme činnosti během dne, jak jdou časově za sebou. Také jsme si vysvětlovali, proč je někde na světě ve stejném čase den a někde noc, někde zima, někde teplo.

V matematice jsme procvičovali sčítání a odčítání do 12. Představili jsme si strategie, jak si při počítání pomoci, pokud ho ještě neznáme zpaměti. Děti také vymýšlely vlastní slovní úlohy, a dávaly je za úkol svým spolužákům.  Naučili jsme se také rozpoznávat a kreslit geometrické tvary, a děti se naučily pojmenovat, čím se od sebe liší, a co mají společného. Minulý týden jsme zahájili téma “čas,” který budeme poctivě procvičovat, tak aby si děti uvědomily, jak dlouho různé aktivity trvají, aby si uměly čas zorganizovat, a především se orientovat na hodinách.

V angličtině jsme si představili nové fráze, například „I am sorry,“ a „I hate/like it.“ Začali jsme nové téma “Fruit,” a poctivě nacvičujeme na vánoční besídku, na které zazpíváme písničky „Head, shoulders, knees and toes,“ a „Little Snowflake.“ Ve vědě jsme ukončili téma – voda. Zjistili jsme, že voda je nejen mokrá, studená, vytváří energii, ale že také „zpívá“. A proto si také děti vyzkoušely „zahrát“ libovolnou písničku za doprovodu vody.  Dozvěděly se, co je koloběh vody a rozeznají tři její skupenství. Zkoumali jsme, které předměty hoří či nehoří. Hra s ohněm všechny žáky moc bavila. Také jsme se pustili do měření času a délky. Zahráli jsme si na Egypťany a měřili různé předměty pomocí starých měřících technik.

V dramatické výchově jsme pracovali s příběhem o pejskovi z útulku. Vstupovali do rolí jeho kamarádů a vytvářeli formou krátkých etud jeho sny představy o budoucím životě. Při výtvarné výchově jsme malovali obrázek pro dobročinný bazar, chladné počasí zaháněli malbou čajových hrnků a v pracovním vyučování jsme tvořili jablíčka a hrušky z papíru. Během multikulturního projektu jsme zkoumali své silné stránky i odlišnosti od ostatních. Poznávali jsme kulturu našeho slovenského souseda.

Přeji Vám klidnou a krásnou předvánoční atmosféru.

Lenka Tejkalová   

 

ŘÍJEN

Vážení rodiče, ráda bych Vás po dalším měsíci informovala o společné práci s Vašimi dětmi. Děti už dobře zvládají sebeobsluhu při oblékaní a stolování ve školní jídelně. Udělaly velké pokroky při přípravě na vyučování, umí již správně rozlišovat, kdy je přestávka, kdy začíná vyučovací hodina a jaká máme při hodinách pravidla.

Navštívili jsme společně s ostatními prvňáčky a druháky divadlo, a to opět musím děti pochválit, protože cestu zvládly na výbornou a v divadle se pěkně chovaly.

V českém jazyce pracujeme převážně společně a ve skupinách, snažíme se vzájemně si pomáhat. Některé děti pracují rychleji, některé mají pomalejší tempo, ale všechny jsou snaživé a pečlivé. Za přibližně dva týdny budeme dokončovat Živou abecedu a vrhneme se na Slabikář, ke kterému budeme mít Pracovní listy. V hodinách skládáme slova z probraných tiskacích písmen, čteme slabiky a jednoslabičná a dvouslabičná slova, opisujeme krátké věty. Skládání slov dle předlohy děti velmi baví. Zároveň pokračujeme ve sledování DVD Od Andulky po žížalu, kdy děti spojují zrakové a sluchové vnímaní, rozpoznávají slova s výskytem probíraných písmen. Popisujeme obrázky, vysvětlujeme si význam slov, rozvíjíme slovní zásobu. Ve psaní děti začínají v druhé písance nacvičovat psaní písmene e, i. Stále si připomínáme správné sezení a úchop tužky. Musím děti pochválit, velmi se snaží a dělají pokroky. Psaní prokládáme různými pohybovými cvičeními a říkankami. Nejraději mají „Pumpovaly dvě panenky ….“

V matematice jsme se naučili, jak postupovat při řešení jednoduchých problémů, a jak si svou práci zkontrolovat. Hlavní téma měsíce října bylo sčítání a odčítání do 10, které procvičujeme různými způsoby, jako je sčítání/odčítání v řádku a pod sebe, práce s materiály, pohyb na číselné ose, vyškrtávání v obrázcích, apod. Tento měsíc jsme si také vyjadřovali čísla různými způsoby, např. zapsáním do rovnice, znázorněním na číselné ose, či zakreslením obrázků. V matematice si děti také vyrobily svou první knížku o chobotničce Olíkovi, který si schovával a vyndaval chapadla. Tím si děti procvičily sčítání a odčítání ve více krocích, a užily si i trochu artistické aktivity.

V prvovědě jsme se v říjnu věnovali tématu ,,Podzim“, kdy jsme si užili vycházku do Ďáblického lesa, kde se nám všem moc líbilo a to nejen díky nádhernému počasí. Poznávali jsme různé druhy stromů, některá zvířata, která jsme viděli, sbírali jsme listy, které jsme si ve třídě vystavili. V rámci prvovědy jsme si také zahráli pohádku O veliké řepě - děti byly moc šikovné a dramatizace v jejich podání byla skvělá. Pár fotek z těchto činností najdete na Google+, v komunitě Heřmánek. Rozlišovali jsme zvířata hospodářská, volně žijící a domácí mazlíčky. Vyprávěli jsme si o podzimních pracích na zahradě a na poli.

V anglickém jazyce jsme opakovali barvy, a začali jsme novou lekci o škole. Děti se naučily říkanku a hru se školními potřebami. Umí anglicky požádat, a poděkovat. Také se naučily slovíčka bike, boat, for, a fráze What have you got?, What does Benny want?, a Put your...in your.... Slovíčka a fráze opakovaně procvičujeme, a jde nám to pomaleji, než jiné předměty, jelikož děti ještě neumí slova přečíst či napsat, a vše se učí poslechem.

Ve výtvarné výchově malovaly děti temperami Barevný strom, v dramatické výchově si zahrály příběh O malém tygrovi, v hudební výchově se naučily písně Rybička maličká a Žabička zelená. Ve vědě prováděly pokusy, např. zkoumaly, které předměty plavou.

Těším se na další práci s dětmi v měsíci listopadu.

Lenka Tejkalová

 

ZÁŘÍ

Vážení rodiče, máme za sebou úspěšně první měsíc ve škole. Děti se během září učily sžít se s kolektivem, navazovaly kamarádské vztahy a postupně si osvojily návyky během vyučovacích hodin, o přestávkách a ve školní jídelně. Chtěla bych je všechny moc pochválit, jsou šikovné a snaživé.

V českém jazyce děti poznaly a určovaly samohlásky a naučily se rozlišovat velká, malá, krátká a dlouhá tiskací písmena. Vyhledávaly slova se samohláskami na začátku slov, popisovaly obrázky, učily se samostatně tvořit jednoduché věty. Určovaly, kde se ve slově daná samohláska nachází – na začátku, uprostřed, na konci. Děti si oblíbily poslech příběhů s písmenky Od Andulky po žížalu, snaží se zapamatovat slova, která slyšely a tvoří z nich krátké věty. K procvičování naučených písmen nám také slouží říkanky a zábavné hry. Děti tato práce moc baví a motivuje. Postupně poznáváme další písmena v Živé abecedě a začínáme tvořit slabiky. Představili jsme si písmeno M a četli jsme první slabiky – MA, MO, ME, MI, MU, na obrázcích jsme vyhledávali slova s těmito slabikami. V psaní jsme během září procvičovali grafomotorické uvolňovací cviky se znaky písmen. Děti si osvojují správné sezení a držení tužky. Nácvik uvolňovacích cviků prokládáme jinými aktivitami, cvičíme paměť pomocí říkanek, hrajeme zábavné hry – např. poznávání písmen hmatem se zavřenýma očima, skládání rozstříhaných písmen.

V matematice jsme se naučili, jak se dělí předměty do různých kategorií, a děti si našly své oblíbené způsoby třídění. V naší práci jsme se nezaměřovali na jednu správnou odpověď, ale spíše na názory a nápady dětí, a na rozvoj logického a samostatného myšlení. Představili jsme si Vennův diagram, který se zpočátku zdál „strašidelný“, ale děti si skvěle vypomohly, a některé samy vysvětlily spolužákům, kteří ze začátku neporozuměli, v čem spočívá. Poté jsme se vrhli na logické řady, naučili jsme se, jak nahradit obrázky v řadě jinými symboly, např. písmeny nebo čísly. Představili jsme si sloupcový graf, ve kterém jsme zjišťovali, kdo má kolik sourozenců, a zda má někdo doma domácí zvířátko. Každý den do grafu zapisujeme, jaké máme venku počasí. Začali jsme také se zápisem čísel od 0 do 12, která se nám ještě trošku pletou, a to hlavně čísla 3, 5, 6, 7, a 9. Budeme je poctivě trénovat, abychom je brzy zvládli psát správným směrem. Poslední týden jsme si představili pojmy „větší“, „menší“ a „rovná se“ a co nevidět se vrhneme na sčítání a odčítání.

V anglickém jazyce jsme si představili loutku Maxe, který nás bude provázet během školního roku. Každý se s Maxem pozdravil a představil se. Děti se poté vžily do role Maxe, a v angličtině se dozvěděly jména svých spolužáků. Děti se také naučily písničku „Hello, what’s your name?“, kterou si náramně užily, a zvládli počítat do 4. Také jsme si představili povely „Stand up“, „Sit down“, „Shout Hooray“, a „Stretch“. V druhém týdnu jsme počítali do čtyř, a představili si šest základních barev, a fráze „Give me“, „Here you are“, „What is it?“, „Yes“, „No“. Děti v hodině prováděly aktivity, při kterých se samy sebe anebo celé třídy ptaly v angličtině, a já doufám, že se jim nové fráze a slovíčka již trochu vryla do paměti. Děti si také sepsaly list an. V hodině prvovědy jsme si vyprávěli o zážitcích z prázdnin, děti se seznámily s okolím školy, jak se máme chovat v silničním provozu, Děti poznávaly některé dopravní značky a určovaly význam barev na semaforu. Vyprávěli jsme si pohádku O Smolíčkovi, při které jsme rozlišovali dobro a zlo, třídili jsme děj pohádky dle obrázků. Děti to velmi bavilo, samostatně se i snažily děj pohádky popsat.

V hudební výchově děti s chutí zpívaly a malovaly království hudby. V Dramatické výchově hrály pohybové hry v kruhu, ve výtvarné výchově malovaly vodovými barvami zážitky z prázdnin. Ve vědě jsme si řekli, jaké pokusy budeme celý rok společně dělat a všichni se na ně moc těšíme. V tělesné výchově chodíme cvičit do sokolovny, kde je velká tělocvična. Zkoušíme a učíme se kotouly vpřed, hrajeme míčové hry a závodíme v družstvech, což děti náramně baví. Věřím, že si děti v nastávajících volných dnech odpočinou a budou se do školy těšit. A já věřím, že budou zase tak pilné a učenlivé jako první měsíc. 

Lenka Tejkalová

Výpis akcí
Celý výpis akcí
Sociální sítě
 
 

 

Škola on line

zde

Zápisy - třídní schůzky

zde