2. třída - Sýkorky

Podívejte se na třídu Sýkorek na komunitě Google +

2. třída - Sýkorky

ZÁŘÍ

Vážení rodiče,

jsem moc rád, že mohu učit tak skvělou a motivovanou třídu. Děti mají přirozenou zvědavost a chuť se učit všemu novému. Po prázdninách jsme si museli znovu připomenout abecedu v její psací podobě, tady je vždy co zlepšovat. Žáci píší dobře s přihlédnutím k možnostem každého žáka. Nesetkal jsem se dosud v mé praxi, aby děti tak rády a často četly, jako v mé třídě. To je vidět i v mluveném projevu žáků. Proto, prosím, i nadále motivujte děti k četbě jako doposud.

Ve třídě je vidět zdraví zájem o vědu a přírodu. Žáci rádi počítají a jsou nadšeni, když mohou řešit různé „složité“ rébusy a hádanky. Pro motivaci připojuji ke slovním úlohám malý příběh. Žáci řeší tajemství sejfu a jeho kódu. Nebo pracují jako vědci na vyřešení tajemství tajného vzorce.

Ve třídě panuje vzácně přátelská a tvůrčí atmosféra. Děti se projevují naprosto přirozeně a neagresivně. Je to velmi důležité pro jejich vývoj a osobní rozvoj. 

V hodinách tělocviku milují pohyb a zábavu, která je důležitá pro aktivní odpočinek a relaxaci.

Věřím, že bude atmosféra ve třídě i nadále stejná a učení nebude jen nutnost, ale zdroj zajímavých informací a činností. 

Přeji mnoho úspěchu

S pozdravem Miroslav Zagrapan

 

 

ŘÍJEN

Vážení rodiče,

za dva uplynulé měsíce jsme udělali mnoho práce a posunuli se kus dopředu. Žáci se zlepšili v psaném projevu, učili se psát velká a malá písmena ve větách, dělení slov a rozlišují měkké a tvrdé souhlásky ve slovech. Žáci rádi čtou a to je dobře vidět i v mluveném projevu a slovní zásobě. Nadále čteme nahlas, hrajeme různé hry na procvičování a určování druhů vět. Třída je motivovaná a ráda se zapojuje do činností v hodině.

V matematice se nadále zlepšujeme v základních matematických operacích a řešeních slovních úloh. Žáci se seznamují se základními geometrickými útvary rovinnými i prostorovými. Rozlišují, co je úsečka, poloosa a osa. Znají rozdíl mezi čtvercem, krychlí; kruhem, koulí a dalšími. Žáci pracují s pravítkem a učí se základní pravidla měření.

V prvovědě žáci rozumí dělení času v roce a ročním obdobím, umí číst hodiny. Znají negativní vliv reklamy. Poznávají, co jsou sdělovací prostředky a hromadné sdělovací prostředky. Orientují se na mapě, směrové růžici a vyhledání orientačních bodů s přihlédnutím k věku a schopnostem dítěte.

Atmosféra ve třídě je velmi přátelská a otevřená ke spolupráci. Děti se k sobě chovají slušně a vymýšlejí různá překvapení a drobné dárky, co si sami vyrobí pro spolužáky. V takto přátelském a propojeném kolektivu se snadno pracuje, což je také vidět na úrovni třídy.

V hodinách tělocviku se děti učí pracovat se svým tělem a zároveň dodržovat pravidla hry a spolupráce v kolektivu. Tělocvik probíhá v přátelském duchu formou hry.

 

Přeji mnoho úspěchu

S pozdravem Miroslav Zagrapan

Sociální sítě
 
 

Kalendář
Celý výpis akcí