2. třída - Sýkorky

Podívejte se na třídu Sýkorek na komunitě Google +

2. třída - Sýkorky

ÚNOR

Vážení rodiče,

V českém jazyce pokračujeme v tématech dvojhlásek OU, AU, EU, slabikotvorného R, L, M, psaní U, Ů, Ú a měkké, tvrdé a obojetné souhlásky a slabiky. Zatím nenastaly žádné výrazné problémy s pochopením nové látky, přesto Vás prosím o pravidelnou domácí přípravu. Třída, jak jsem již několikrát zmínil, čte velice dobře.

V matematice jsme otevřeli též nové téma, násobení, dělení, čas a finanční gramotnost. Opakujeme si stále sčítání a odečítání. Kromě práce s učebnicí také řešíme slovní úlohy na právě zmíněné početní operace, základní logické myšlení a porozumění textu. Učivo se snažím podávat pokud možno zábavnou formou. Také Vás prosím o pravidelnou domácí přípravu.

V prvovědě probíráme přírodu a ekologii. Děti prvověda moc baví a nyní si každý žák připravuje svou vlastní práci na určené téma, kterou bude prezentovat před třídou. Tato akce se setkala s velkým nadšením a chutí poučit své spolužáky i pana třídního učitele. Jistě ji budeme opakovat!

Přeji mnoho úspěchu a děkuji za Vaši spolupráci.

S pozdravem Miroslav Zagrapan

 

LEDEN

Vážení rodiče, 

v českém jazyce jsme otevřeli nová témata, dvojhlásky OU, AU, EU, slabikotvorné R, L, M, psaní U, Ů, Ú a měkké, tvrdé a obojetné souhlásky. Zatím nenastaly žádné výrazné problémy s pochopením nové látky, přesto Vás prosím o pravidelnou domácí přípravu. Žáci, jak jsem již několikrát zmínil, čtou velice dobře. Všichni jsou též motivováni ke čtení. Úroveň vázaného písma se obecně zlepšila.

V matematice jsme otevřeli též nové téma, násobení a dělení. Opakujeme si stále sčítání a odečítání. Kromě práce s učebnicí také řešíme slovní úlohy na právě zmíněné početní operace, základní logické myšlení a porozumění textu. Také Vás prosím o pravidelnou domácí přípravu.

V prvovědě probíráme přírodu a ekologii. Pokud nám to počasí dovolí, uskutečníme náš projekt: Výstup do kosmu, kdy vypustíme model rakety. Děti prvověda moc baví a každý žák si již nyní připravuje svou vlastní práci na určené téma, kterou bude prezentovat před třídou. Tato akce se setkala s velkým nadšením a chutí poučit své spolužáky i pana třídního učitele.

Přeji mnoho úspěchu a děkuji za Vaši spolupráci.

 

S pozdravem

Miroslav Zagrapan

 

 

PROSINEC

Vážení rodiče,

český jazyk je v druhé třídě oblíbeným předmětem. Poslední probranou látkou jsou slova citově zabarvená. Psaní u, ů, ú ve slovech a větách. Vědomostní soutěže se staly velice oblíbenou činností, žáci si tak snadno osvěží již probranou látku a upevní nově probírané učivo.

V matematice procvičujeme základní matematické operace a slovní úlohy. Žáci poznávají základní geometrickými útvary- úsečka, poloosa a osa. Pracují s metrickou soustavou a převodem jednotek: m – dm – cm – mm. Probíráme početní operace s čísly do 9 999. Pracujeme s učebnicí a řešíme slovní úlohy.

V prvovědě se zabýváme planetami sluneční soustavy, sledováním dokumentů o vesmíru.

Třída je velmi přátelská a otevřená ke spolupráci. Děti se k sobě chovají slušně a vymýšlejí různá překvapení a drobné dárky, co si samy zhotoví pro spolužáky. Přátelsky se druhá třída chová i k jiným třídám. Ve třídě dochází velmi málo ke konfliktním situacím a děti se tak cítí bezpečně.

V hodinách tělocviku se děti učí pracovat se svým tělem a zároveň dodržovat pravidla hry a spolupráce v kolektivu. Tělocvik probíhá v přátelském duchu formou hry nebo soutěží.

 

Přeji mnoho úspěchu

S pozdravem

Miroslav Zagrapan

 

 

LISTOPAD

Vážení rodiče,

V českém jazyce se učíme poznávat druhy vět, pořádek slov ve větě, slova souznačná, protikladná, a mnohoznačná. Poslední probranou látkou jsou slova citově zabarvená. Snažíme se, aby učení byla také zábava, a tak ve třídě konáme vědomostní soutěže, které se staly velice oblíbenou činností.

V matematice se nadále zlepšujeme v základních matematických operacích a v řešení slovních úloh. Žáci již poznávají základní geometrickými útvary. Vědí co je úsečka, poloosa a osa. Nově jsme se seznamují s metrickou soustavou a převodem jednotek: m – dm – cm – mm a počítáním do 9 999.

V prvovědě máme jako nové téma: Vesmír. Sledujeme dokumenty, žáci se učí poznávat planety sluneční soustavy a stručné dějiny dobývání vesmíru.

Třída je velmi přátelská a otevřená ke spolupráci. Děti se k sobě chovají slušně a vymýšlejí různá překvapení a drobné dárky, co si samy zhotoví pro spolužáky. Přátelsky se druhá třída chová i k jiným třídám. Ve třídě dochází velmi málo ke konfliktním situacím a děti se tak cítí bezpečně.

V hodinách tělocviku se děti učí pracovat se svým tělem a zároveň dodržovat pravidla hry a spolupráce v kolektivu. Tělocvik probíhá v přátelském duchu formou hry.

 

Přeji mnoho úspěchu

Miroslav Zagrapan

 

 

ŘÍJEN

Vážení rodiče,

za dva uplynulé měsíce jsme udělali mnoho práce a posunuli se kus dopředu. Žáci se zlepšili v psaném projevu, učili se psát velká a malá písmena ve větách, dělení slov a rozlišují měkké a tvrdé souhlásky ve slovech. Žáci rádi čtou a to je dobře vidět i v mluveném projevu a slovní zásobě. Nadále čteme nahlas, hrajeme různé hry na procvičování a určování druhů vět. Třída je motivovaná a ráda se zapojuje do činností v hodině.

V matematice se nadále zlepšujeme v základních matematických operacích a řešeních slovních úloh. Žáci se seznamují se základními geometrickými útvary rovinnými i prostorovými. Rozlišují, co je úsečka, poloosa a osa. Znají rozdíl mezi čtvercem, krychlí; kruhem, koulí a dalšími. Žáci pracují s pravítkem a učí se základní pravidla měření.

V prvovědě žáci rozumí dělení času v roce a ročním obdobím, umí číst hodiny. Znají negativní vliv reklamy. Poznávají, co jsou sdělovací prostředky a hromadné sdělovací prostředky. Orientují se na mapě, směrové růžici a vyhledání orientačních bodů s přihlédnutím k věku a schopnostem dítěte.

Atmosféra ve třídě je velmi přátelská a otevřená ke spolupráci. Děti se k sobě chovají slušně a vymýšlejí různá překvapení a drobné dárky, co si sami vyrobí pro spolužáky. V takto přátelském a propojeném kolektivu se snadno pracuje, což je také vidět na úrovni třídy.

V hodinách tělocviku se děti učí pracovat se svým tělem a zároveň dodržovat pravidla hry a spolupráce v kolektivu. Tělocvik probíhá v přátelském duchu formou hry.

 

Přeji mnoho úspěchu

S pozdravem Miroslav Zagrapan

 

 

ZÁŘÍ

Vážení rodiče,

jsem moc rád, že mohu učit tak skvělou a motivovanou třídu. Děti mají přirozenou zvědavost a chuť se učit všemu novému. Po prázdninách jsme si museli znovu připomenout abecedu v její psací podobě, tady je vždy co zlepšovat. Žáci píší dobře s přihlédnutím k možnostem každého žáka. Nesetkal jsem se dosud v mé praxi, aby děti tak rády a často četly, jako v mé třídě. To je vidět i v mluveném projevu žáků. Proto, prosím, i nadále motivujte děti k četbě jako doposud.

Ve třídě je vidět zdraví zájem o vědu a přírodu. Žáci rádi počítají a jsou nadšeni, když mohou řešit různé „složité“ rébusy a hádanky. Pro motivaci připojuji ke slovním úlohám malý příběh. Žáci řeší tajemství sejfu a jeho kódu. Nebo pracují jako vědci na vyřešení tajemství tajného vzorce.

Ve třídě panuje vzácně přátelská a tvůrčí atmosféra. Děti se projevují naprosto přirozeně a neagresivně. Je to velmi důležité pro jejich vývoj a osobní rozvoj. 

V hodinách tělocviku milují pohyb a zábavu, která je důležitá pro aktivní odpočinek a relaxaci.

Věřím, že bude atmosféra ve třídě i nadále stejná a učení nebude jen nutnost, ale zdroj zajímavých informací a činností. 

Přeji mnoho úspěchu

S pozdravem Miroslav Zagrapan

Sociální sítě
 
 

Kalendář
Celý výpis akcí