2. třída - Sýkorky

Podívejte se na třídu Sýkorek na komunitě Google +

2. třída - Sýkorky

KVĚTEN

Milí rodiče prvňáčků,

je to neuvěřitelné, ale máme tu poslední měsíc školy. Květen utekl jako voda a zde je rekapitulace toho, co jsme se v něm naučili a co jsme zažili.

V matematice jsme již hodně opakovali, kupříkladu orientaci ve stovkové tabulce, sčítání, odčítání a zápis trojciferných čísel, zlomky, hodiny, a sčítání a odčítání s přechodem přes 10. Představili jsme si české mince a bankovky, vyrobili si vlastní peníze a hráli s nimi na obchod.

V prvovědě jsme si zapsali a naučili se Morseovu abecedu. Děti si vyluštily pár tajenek a moc je to bavilo. Šli jsme s ponožkami na jarní výpravu do Ďáblického háje a pozorovali přírodu. Zážitky jsme si poté napsali do ponožkového deníku.

V anglickém jazyce jsme začali téma “Party,” a usilovně jsme trénovali písničku “Wheels on the bus” na školní besídku. Ve škole také proběhlo focení, a jistě se už všichni těšíme, že pan fotograf brzy fotky zpracuje a vezmeme si je domů.

V hudební výchově jsme si pečlivě připravovali písničky na besídku, která se velmi vydařila. Vydali jsme se také na exkurzi do Husova sboru ve Vršovicích, kde se děti seznámily s varhanami a některé si na ně mohly i zahrát.

V hodinách vědy jsme se s Vrabečky a Sýkorkami zabývali povrchovým napětí vody, kdy jsme si na toto téma provedli pár jednoduchých pokusů. Dále jsme si s žáky vyrobili sliz.

Děti si druhý týden v květnu užily prázdniny, ale vrcholem května byla bezesporu škola v přírodě, kterou si podle mého moc užily jak děti, tak všichni učitelé. Společné aktivity nás semkly dohromady, lépe jsme se poznali a žáci si mezi sebou vytvořili silnější pouto. V červnu nás mimo učení čeká hodně zábavy a nových zážitků. S prvňáky pojedeme na výlet do ZOO a do Malé Chuchle, vyšplháme se na horu Říp a zučastníme se přírodovědné exkurze Zlatý list a orientačního běhu.

Přeji všem krásný červen a závěr školního roku.

Kamila Hofmanová

 

DUBEN

Milí rodiče prvňáčků, duben je za námi a s ním i souhrn toho, co jsme se ve škole naučili.

V matematice jsme se zabývali objemem nádob a odhadovali, kolik tekutiny se do jaké nádoby vejde. Porovnávali jsme větší či menší nádoby podle tvarů a velikostí. Zopakovali jsme si orientaci ve stovkové tabulce a skákali po řádcích o desítky a po sloupcích o jednotky, a tak dopočítávali do určitého čísla. Hlavním tématem měsíce dubna však byly zlomky. Děti mne velice mile překvapily, jak krásně téma zvládly a porozuměly dělení na poloviny, třetiny, čtvrtiny a dalé. Děti rozumí, proč je kupříkladu 1/8 menší než 1/4, což ze začátku působilo značné problémy :) Na závěr měsíce jsme si vysvětlili, co jsou to souřadnice, a jak podle nich zakreslujeme do tabulky. Celý měsíc jsme také protkali opakováním sčítání a odčítání, které nemůže nikdy uškodit.

V dubnu děti v rámci českého jazyka dokončily druhý díl písanky. Naučily se psát malé i velké Z, H, I, K, S a Š. Naučily se také psát slova s dvojhláskami ou a au. V rámci čtení děti četly ze slabikáře články, související s písmeny, která se zrovna učily psát, a zároveň z něj slova, která dané písmo obsahovala, zkoušely opsat psacím písmem. V téměř každé hodině jsme také hráli hry sloužící k rozvoji primární gramotnosti, které zároveň podporují práci ve dvojicích či ve skupinách.

V anglickém jazyce jsme se vrhli na téma “weather” a naučili jsme se typy počasí, a co je pro roční období typické. Zahráli jsme si dvakrát bingo se zvířátky a hračkami a naučili se používat fráze “How many”, a “ I/he/she/it have/has got.”

V prvovědě jsme si povídali o povoláních, se kterými se potkáváme, a k čemu jsou nám potřebná. Povídali jsme si o škole v přírodě a představovali jsme si, jaké aktivity bychom tam přivítali. Poté jsme v hodině nakupovali v obchodech a rozpoznávali, kde jaké zboží seženeme. Hodně jsme se také věnovali jaru a různým doplňovačkám. Ve výtvarné výchově jsme se věnovali převážně jarní tématice a namalovali si květinovou louku a voskové sluníčko.

V hodinách vědy jsme s vrabečky/sýkorkami dělali dva pokusy na povrchové napětí vody a to s kancelářskou sponkou a kořením. Dále jsme si z plastelíny vyrobili sopku a kázali si rekonstrukci sopečného výbuchu. 

V dubnu jsme se učili vyjádřit graficky a pohybem melodickou linii písně, poslouchali jsme hudební pohádku, hráli na hudební nástroje a samozřejmě zpívali písničky. Na konci hodiny, pokud nám zbyl čas, jsme opět hráli dětské partitury.

Přeji všem krásně prožité svátky!

Kamila Hofmanová

 

 

BŘEZEN

Milí rodiče,

měsíc březen je za námi, a s ním i shrnutí toho, co jsme s dětmi ve škole probrali.

V matematice jsme se zaměřili hlavně na počítání s jednotkami, desítkami a stovkami. Děti umí rozpoznat kolik je v číslech stovek, desítek a jednotek, umí již zapsat trojciferná čísla a sčítat je pod sebou. Orientují se ve stovkových tabulkách a umí počítat ob 5, 10, 20, 30 atd. Umí doplnit tabulky v řádcích i ve sloupcích. Ke konci měsíce jsme se učili o délce a objemu. Měřili jsme pravítky v centimetrech a milimetrech a povídali si o objemu nádob, litrech a mililitrech. Napsali jsme si také test na opakování učiva z 1. pololetí, za který musím děti velmi pochválit. Odvedli skvělou práci a test zvládli na výbornou.

V prvovědě jsme si ještě jednou povídali o kouzelných slovíčkách, a jak se k sobě chovat hezky, jelikož některé děti mají stále potíže poprosit, říci “s dovolením” a poděkovat. Dále jsme se zaměřili na povídání o jaře a velikonocích, naučili jsme se velikonoční koledy a povídali si o našich tradicích. V českém jazyce jsme pokračovali v zápisu nových psacích písmenek a četbou ve slabikářích. Dětem často dělají problémy čárky nad písmenky a zapomínají na tečky na konci vět. Jak jste si určitě všimli, přišel nový pan učitel na český jazyk, kterého si děti ihned oblíbily.

V anglickém jazyce jsme se vrhli na téma “toys” a naučili jsme se písničku “My cool pets,” ve které se střídala zvířata, dopravní prostředky a zvuky, které vydávají.

V hodinách vědy jsme s vrabečky/ sýkorkami vyráběli bubliny, míchali potravinářské barviva v oleji, vodě a saponátu a zkoumali vlastnosti těchto látek. Na konci měsíce jsme zkoumali líh a vyrobili jsme si

V HV jsme skoncili s dobami v písni a začali jsme se učit vyjádřit pohybem melodickou linii. Učili jsme se novou píseň, nechyběla ani velikonoční koleda, poznávali jsme melodii stoupající a klesající, hráli jsme na hudební nástroje a poslouchali hudební pohádku. Milí rodiče, doufám, že jste si užili velikonoční svátky a odpočinuli si.

S přáním hezkého dne,

Kamila Hofmanová

 

ÚNOR

Milí rodiče Sýkorek, další měsíc je za námi a s ním i souhrn toho, co jsme se společně naučili.

Matematika byla ve znamení rozlišování desítek a jednotek. Děti rozumí tomu, že jedna desítka obsahuje deset jednotek, umí jednotky přeskupovat do desítek a sčítat a odčítat dvojciferná čísla. Naučily se také, kolik desítek a jednotek je v konkrétních číslech. Procvičovali jsme také slovní úlohy s dvojcifernými čísly a děti si samy vymýšlely úlohy pro své spolužáky. V následujícím týdnu se již vrhneme na stovky.

V českém jazyce jsme v únoru četli ze Slabikáře a děti si také přinesly své knížky, ze kterých se učí ve volných chvílích číst. Už poznají téměř všechna písmena a stále více se ve čtení zlepšují. Formou her poznáváme v přesmyčkách, doplňovačkách apod. správná slova, přepisujeme je na tabulky nebo skládáme z písmen. To děti hodně baví. Už také umí pracovat samostatně v pracovních sešitech, kde mají různé úkoly, každý pracuje svým tempem. Ve psaní píšeme a skládáme celá slova i věty. Zaměřili jsme se na udržení písma na řádku, na stejnou velikost písma a hlavně na správné vázání písmen.

V prvovědě jsme si povídali o kouzelných slovíčkách, a jak daleko s nimi dojdeme. Probrali jsme části lidského těla, vysvětlili si rozdíly mezi nemocí a úrazem, a povídali jsme si o zdravé a vyvážené stravě, a o tom, jak pečovat o své tělo a zdraví.

V anglickém jazyce jsme zahájili téma PETS, a naučili jsme se domácí mazlíčky jako hamster, mouse, cat, dog, duck, rabbit, atd., spolu se zvuky, které vydávají. Česká žába nebo kohout nemluví stejnou řečí jako žába či kohout z Ameriky! J Děti si také vyzkoušely fráze jako Let´s play, Kick the ball, What is it?, a slovíčka ghost, wonderful, great, sad, atd.

V hudební výchově jsme pokračovali v počítání dob v písních, zpívali jsme a poslouchali hudební pohádku. Vyvrcholením byla návštěva Muzea Bedřicha Smetany, kde se děti seznámily s životem velkého skladatele a podrobněji s jeho symfonickou básní Vltava. Dětem se návštěva moc líbila, na Google+ si můžete prohlédnout fotografie z akce. V hodinách vědy jsme zkoumali barvy a jejich složení. Dozvěděli jsme se, za pomocí chromatografie, z jakých barev se jednotlivé barvy skládají. Zkoušeli jsme rozpouštění potravinářské barvy v oleji, ve vodě a v jaru. Na konci měsíce jsme s žáky vyrobili lepidlo.

Ve výtvarné výchově jsme se věnovali Mozaice - ledové krystaly - technice malby vodovými barvami na tvrdý papír a následné stříhání a skládání mozaiky.

V hodinách dramatické výchovy už jsme u předmětů. Poznáváme se pomocí nich, hledali jsme je po třídě jako detektivové, tzn. hry a cvičení.

Děti se zúčastnily bruslařského kurzu, který si náramně užily, a rovnou se vrhly do dalšího kurzu – tentokrát plaveckého. 1. února jsme oslavili 100 dní školy, ve kterém si děti přinesly své oblíbené hry a občerstvení, a celý den jsme si užili společným hraním a povídáním. Poslední únorový den jsme se vydali do muzea Bedřicha Smetany, kde pro nás připravili program Malování Vltavy. Děti se dozvěděly o životě tohoto hudebního skladatele, malovaly jednotlivé části skladby Vltava, a také si ji poslechly spolu s výkladem, co její části reprezentují.

Přeji všem hezký a klidný měsíc březen. Snad již brzy dorazí jaro. :-)

Kamila Hofmanová 

 

 

LEDEN

Milí rodiče Sýkorek,

leden je za námi, a s ním přichází i rekapitulace toho, co se děti za tento měsíc naučily.

V matematice jsme se stále hodně zabývali časem a hodinami. Ručičky stále některým činí potíže a budu moc ráda, pokud budete doma s dětmi čas procvičovat. Dále jsme opakovali sčítání a odčítání do 12, které někteří zvládají bravurně, zatímco druzí ještě počítají na prstech. Jakékoliv procvičování a počítání při vhodných příležitostech nikdy není na škodu:)

V lednu jsme se také zabývali geodeskami a zobrazováním geometrických tvarů. Určovali jsme si jejich tvar, počet stran a polohu v závislosti k jiným tvarům. Začali jsme také rozlišovat desítky a jednotky, což nás posune dále ke sčítání a odčítání větších čísel.

V prvovědě pokračujeme v našem projektu Les ve škole. Děti si vyrobily maňásky z ponožek, kteří budou našimi průvodci na procházkách do lesa. Vyrobili jsme si “ponožkový deník,” do kterého zapisujeme své zážitky a dojmy z přírody. Povídali jsme si také o lidském těle, jeho částech, a jak a proč o něj pečovat. Hodně jsme se zabývali časem a vyrobili jsme si vlastní třídní kalendář, ve kterém máme zapsané všechny narozeniny a svátky dětí ve třídě.

V českém jazyce jsme v lednu poznali další písmena a čteme již pěkně celé věty. Formou hry s Montessori pomůckami hledáme skrytá písmena, doplňujeme písmena do slov, přepisujeme je na tabulky. Děti také skládají slova a věty, což je hodně baví. Učíme se správnou intonaci ve větách, rozlišujeme čtení vět tázacích a oznamovacích. Učíme se psát další psací písmena, slabiky i celá slova, přepisujeme slova s tiskacími písmeny na psací a obráceně. Děti rády pracují samostatně v pracovních sešitech, kde mají různé úkoly, každý pracuje svým tempem.

V pracovní výchově jsme tvořili zimní stromy s vločkami, použili jsme barevný papír, voskovky a vatu. Máme rozpracovanou moudrou sovu, kde kombinujeme kreslení, stříhání, lepení a proplétaní barevného papíru.

V anglickém jazyce jsme se naučili nové fráze a slovíčka, a také písničku a říkanku. Hlavním tématem bylo ovoce. Děti si vyzkoušely rozhovory v angličtině, a při písničce „I am Danny, I am Daisy si měnily role.“

V hudební výchově jsme opět počítali doby v písničkách, zpívali a hráli na hudební nástroje, poslouchali jsme také hudební pohádku. Oblíbenou činností se stala hra dětských partitur. Děti mi před hodinou dají na notový pult své partitury a já je na konci hodiny hraji.

V hodinách vědy jsme se tento měsíc zabývali měřením objemu a naučili jsme se jeho základní jednotky. Víme, jak se rozpouští a krystalizuje sůl a cukr. Zjistili jsme, jak se chová mléko a citron v černém čaji. Na konci měsíce jsme zkoumali chutě (sladkou, slanou, kyselou a hořkou) a vyrobili jsme si vlastní nápoj.

V dramatické výchově se stále seznamujeme různými cvičeními (židličkovaná, kompot, relaxační fantazijní hodina), zjišťujeme, co máme společného se svými spolužáky a nahlížíme na vznik přátelství, partnerství - jak vzniká a proč? Chceme ještě stihnout práci s předměty.

Ve výtvarné výchově bylo první lednové setkání ve znamení výroby a malby pravých norských rukavic (norských vzorů), podruhé jsme kreslili keř v zimě technikou rozfoukávané tuše a temper. Vše visí v našich třídách. Děti si moc užily lekce bruslení a věřím, že se stejně tak těší i na plavání, které nás čeká již od února. Podívali jsme se také do čokoládovny, kde si děti odlily a ozdobily své vlastní čokoládky a naučily se něco o výrobě, a o tom, jak rozpoznat pravou a kvalitní čokoládu od různých náhražek.

Věřím, že únor bude také plný nových poznání, a přeji všem krásné jarní prázdniny.

Kamila Hofmanová

 

 

PROSINEC

Milí rodiče Sýkorek,

další měsíc je za námi a s ním i souhrn toho, co se vaše děti za měsíc prosinec naučily.

Hlavním tématem v matematice byl čas a jeho plynutí. Učili jsme se o dnech, týdnech, měsících, ročních obdobích a vrhli jsme se na hodiny. Nejdříve jsme se naučili určit celou hodinu a půl hodinu, a poté jsme pokračovali se čtvrt a tři čtvrtě hodinou. Některé děti zvládají čas hravě, pro jiné je stále trochu „záhadou.“

Odhadovali jsme, jak dlouho nám trvají určité aktivity, a pak si je společně vyzkoušeli a změřili. Vymýšleli jsme také slovní úlohy s časem, které poté děti samy vyřešily. Ve třídě jsme si vyrobili vlastní kalendář a papírové narozeninové dorty, abychom vždy věděli, čí narozeniny budeme příště slavit, a kdy.

V českém jazyce čteme věty ve slabikáři, doplněném pracovním sešitem, kde děti pracují dle svého tempa. Opakovali jsme si všechna velká tiskací písmena abecedy, třídili reálné předměty dle počátečních písmen a ukázali jsme si, že mohou děti vlastně už přečíst i napsat každé slovo hůlkovým písmem. Toho jsme začali využívat v zadávání úkolů, které píší děti do sešitu (úkolníčku). Tam také píší, když jim chybí nějaká pomůcka. Sešity mají mít stále v aktovce, abyste se do nich mohli kdykoliv podívat. Také se snažím vést děti k větší samostatnosti a zodpovědnosti, konkrétně ke splnění úkolu a každodenní kontrole penálu – ořezané tužky a pastelky, nechybějící lepidlo, hadřík, fixy apod. Děti si už dobře pamatují, jaké mají drobné domácí úkoly.

V anglickém jazyce jsme hlavně procvičovali písničky na vánoční besídku, která se dětem velmi povedla. Také jsme se naučili druhy ovoce, zopakovali si číslovky, a zabývali jsme se tématikou Vánoc, a slovíčky s nimi spojenými. Probrali jsme fráze „How many,“ „I do not remember,“ „Do you remember?“ a „No way.“ Naučili jsme se také písničku „I am Danny, I am Daisy,“ ve které si děti měnily role. V prvovědě jsme se naučili druhy a rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy, a povídali jsme si o podzimním ovoci a zelenině. Poté jsme materiál propojili s matematikou a naučili se něco o čase a jeho plynutí, a o plánování dne, a jak náš typický den vypadá.

S přibližujícím se Štědrým dnem jsme si začali povídat o našich dopisech Ježíškovi, vánočních tradicích a zvycích, a o tom, jak trávíme Vánoce doma v porovnání s ostatními splolužáky.

Vydali jsme se na návštěvu svíčkárny v Šestajovicích, kde jsme si vyrobili vlastní svíčky, mýdla a vonné soli do koupele.

Ve vědě jsme se zabývali měřením délky a hmotnosti. Známe jejich základní jednotky a dokonce i jednotky, ve kterých se měřilo v dávných dobách. Vážili jsme hmotnost na digitální i mechanické váze a srovnávali jsme odhad s přesným měřením.

Pevně věřím, že jste si všichni užili vánoční svátky a vidím, že děti jsou plné energie a nadšení do dalšího učení.

Kamila Hofmanová

 

 

LISTOPAD

Milí rodiče Sýkorek,

v matematice jsme v měsíci listopadu procvičovali sčítání a odčítání do 12. Představili jsme si strategie, jak si při počítání pomoci, pokud ho ještě neznáme zpaměti. Děti také vymýšlely vlastní slovní úlohy a dávali je za úkol svým spolužákům.

Naučili jsme se také rozpoznávat a kreslit geometrické tvary. Děti se naučily pojmenovat, čím se od sebe liší a co mají společného. Minulý týden jsme zahájili téma „čas,“ který budeme poctivě procvičovat tak, aby si děti uvědomily, jak dlouho různé aktivity trvají, aby si uměly čas zorganizovat a především se orientovat na hodinách.

V angličtině jsme opakovali již probrané učivo, tedy barvy, školní předměty a různé povely a představili jsme si nové fráze, například „I am sorry,“ a „I hate/like it.“ Začali jsme nové téma „Fruit,“ a poctivě nacvičujeme na vánoční besídku, na které zazpíváme písničky „Head, shoulders, knees and toes,“ a „Little Snowflake.“

V českém jazyce jsme již dokončili práci s Živou abecedou.  V hodinách využíváme Montessori pomůcky, třídíme slova dle obrázků, doplňujeme chybějící písmena ve slovech. Učíme se pracovat již více samostatně individuálně i ve skupinách, vzájemně si pomáháme. Děti už dostaly Slabikář a Pracovní sešit, čtou slova i věty buď po hláskách nebo přímo plynule. Seznamujeme se s dalšími písmeny z abecedy. Ve psaní se děti seznámily s vázaným písmem, skládají a píší slabiky i slova. Nespěcháme, spíše se snažíme udržovat správný sklon písma, stejnou výšku a mezery. Chystáme se na zkoušku začít psát perem, protože se na to děti už moc těší.

V hudební výchově jsme se učili znázornit doby v písni, pracovali jsme s říkadly a samozřejmě zpívali a také trochu hráli. Začali jsme nacvičoval vánoční vystoupení.

V dramatické výchově jsme pracovali s příběhem o pejskovi z útulku. Děti vstupovaly do rolí jeho kamarádů a vytvářeli formou krátkých etud jeho sny a představy o budoucím životě. Také jsme trénovali naši práci s dechem, tvorbou hlasu a postavení těla. Při výtvarné výchově jsme malovali obrázek pro dobročinný bazar, chladné počasí zaháněli malbou čajových hrnků. Během multikulturního projektu jsme zkoumali své silné stránky i odlišnosti od ostatních a bavili se o jinakostech lidí na naší planetě. Také jsme poznávali kulturu našeho souseda - Slovenska.

Ve vědě jsme na začátku měsíce ukončili téma – voda. Dozvěděli se co je koloběh vody a již rozeznají tři skupenství vody. Minulý měsíc jsme s prvňáčky objevovali, z jakých materiálů se skládají předměty kolem nás. A v měsíci listopadu jsme zkoumali, které z těchto předmětů hoří či nehoří. Hra s ohněm všechny žáky moc bavila. Na konci měsíce jsme se pustili do měření času a délky. Sýkorky si zahráli na Egypťany a měřili různé předměty pomocí starých měřících technik.

V prosinci se vydáme do Rodasu, svíčkárny v Šestajovicích, kde si děti vyrobí své vlastní vánoční svíčky. Také se vypravíme zdobit vánoční stromečky v Loretánské zahradě. Jak už jsem Vám psala, 18. prosince proběhne vánoční besídka, na kterou jste srdečně zváni.

Krásný den,

Kamila Hofmanová

 

ŘÍJEN

Milí rodiče Sýkorek,

další měsíc je téměř za námi, a s ním mnoho nových poznatků a zážitků. Děti si bez problémů zvykly na školní rutinu, jsou snaživé, a práce ve škole jim krásně jde. V říjnu jsme si zavedli pořádkové služby na školním dvoře a zahradě, ve kterých se děti střídají. Naučily se recyklovat a pečlivě si po sobě uklízet. Jejich pořádkové dozory jim dodávají pocit zodpovědnosti a jsou z nich nadšené. Tak uvidíme, jak dlouho jim to vydrží:) 

V měsíci říjnu jsme navštívili divadlo ABC, a 31.10. se chystáme do Národního muzea na výstavu Zvířata nad Prahou. 30.10. nás také čeká halloweenské dýňování, o kterém Vám později ještě napíši podrobnější informace.

A co jsme se v říjnu ve škole naučili?

V matematice jsme se naučili, jak postupovat při řešení jednoduchých problémů, a jak si svou práci zkontrolovat. Hlavní téma měsíce října bylo sčítání a odčítání do 10, které procvičujeme různými způsoby, jako je sčítání/odčítání v řádku a pod sebe, práce s materiály, pohyb na číselné ose, vyškrtávání v obrázcích, apod. Tento měsíc jsme si také vyjadřovali čísla různými způsoby, např. zapsáním do rovnice, znázorněním na číselné ose, či zakreslením obrázky. V matematice si děti také vyrobily svou první knížku o chobotničce Olíkovi, který si schovával a vyndával chapadla. Tím si děti procvičili sčítání a odčítání ve více krocích, a užili si i trochu artistické aktivity.

V českém jazyce pracujeme převážně společně a ve skupinách, snažíme si vzájemně pomáhat. Některé děti pracují rychleji, některé mají pomalejší tempo, ale všechny jsou snaživé a pečlivé. Za přibližně dva týdny budeme dokončovat Živou abecedu a vrhneme se na Slabikář, ke kterému budeme mít Pracovní listy. V hodinách skládáme slova z probraných tiskacích písmen, čteme slabiky a jednoslabičná a dvouslabičná slova, opisujeme krátké věty. Skládání slov dle předlohy děti velmi baví. Zároveň pokračujeme ve sledování DVD Od Andulky po žížalu, kdy děti spojují zrakové a sluchové vnímaní, rozpoznávají slova s výskytem probíraných písmen. Popisujeme obrázky, vysvětlujeme si význam slov, rozvíjíme slovní zásobu. Ve psaní děti začínají v druhé písance nacvičovat psaní písmene e, i. Stále si připomínáme správné sezení a úchop tužky. Musím děti pochválit, velmi se snaží a dělají pokroky. Psaní prokládáme různými pohybovými cvičeními a říkankami. Nejraději mají „Pumpovaly dvě panenky ….“ Jelikož používáme dennodenně tužku i pastelky, prosím o kontrolu v penálu, zda jsou všechny ořezané.

V anglickém jazyce jsme opakovali barvy, a začali jsme novou lekci o škole. Děti se naučily říkanku a hru se školními potřebami, kterou pořád chtějí hrát dokola:) Děti umí v angličtině požádat, a poděkovat. Také se naučili slovíčka bike, boat, for, a fráze What have you got?, What does Benny want?, a Put your...in your.... Slovíčka a fráze opakovaně procvičujeme, a jde nám to pomaleji, než jiné předměty, jelikož děti ještě neumí slova přečíst či napsat, a vše se učí poslechem.

V prvovědě jsme si vyprávěli o domově a rodině, o našich zvycích, kdo má doma jaké povinnosti, a o členech naší rodiny. Šli jsme na procházku do Ďáblického háje, kde děti sbíraly podzimní listy. Ve třídě jsme poté určovali jejich druh, ze kterého stromu spadly, a jaký má daný strom plody. Tento týden jsme si povídali o ročních obdobích a jejich měsících, a určovali jsme zeleninu, kterou sklízíme na podzim, a která nám nejvíce chutná.  Tak doufám, že si o prázdninách uvaříte nějakou dobrotu z podzimní zeleniny. 

Přeji Vám krásné podzimní prázdniny a těším se v pondělí na viděnou.

Kamila Hormanová

 

ZÁŘÍ

Milí rodiče 1. A.,

první měsíc je za námi, a s ním i nové znalosti a zážitky ze školy. Pevně věřím, že děti chodí do školy rády, líbí se jim tam, a jsou nadšené do učení a poznávání nových věcí.

Děti se na začátku školního roku seznámily s pravidly ve škole a ve třídě, a pořád se je učí dodržovat. Učíme se, jak být ohleduplní jeden k druhému, neskákat si do řeči, a poslouchat, když někdo jiný mluví. Děti se naučily mnoha novým věcem, a to jak akademickým, tak i těm, které se týkají vztahů mezi spolužáky a dospělými. Každý den se učí, jak se k sobě chovat s respektem, vycházet si vstříc, a být zdvořilý k dospělým. Některým se to daří méně, ale věřím, že v následujících dnech a měsících spolu dokážeme udělat veliký pokrok kupředu. Děti začínají být skvělý tým, ve kterém každý hraje svou roli a ukazuje svou osobnost. Nestačím se divit, jak je každý žák odlišný a má úplně jinou povahu. Někdo rád pomůže, druhý si rád nechá poradit, jiný ukazuje obětavost, a další odvahu. Jsem moc ráda, že mám ve třídě děti takové, jaké jsou, a věřím, že se skvěle doplňují. Ve třídě jsme zavedli motivační notýsek, do kterého děti budou dostávat za vzorné chování a práci každý den razítka. Kdo zvládne nasbírat 5 razítek, dostane pochvalu. Za pět pochval žák dostane překvapení, a může si vybrat, zda chce, aby byla odměněna celá třída kolektivně a nebo si bude přát překvapení jen pro sebe.

A co jsme se za tento měsíc naučili?

V hodinách českého jazyka si děti vyzkoušely, jaká již poznají písmena, a zda se umí podepsat křestním jménem. Děti byly aktivní, a moc pěkně spolupracovaly při poznávání různých obrázků. Seznámily se s písmenem A, a vymýšlely slova začínající na toto písmeno s pomocí nástěnných obrazů, i bez nich, a zkoušely vytvořit jednoduché věty. V psaní děti procvičovaly uvolňovací cviky a učily se k nim říkanky. Tímto cvičením jsme se na psaní dobře připravili. Důležité je správné držení tužky, které budou děti postupně zlepšovat.

Žáci se také naučili číst A O E, rozlišují malá a velká, krátká a dlouhá písmena. Poznávají písmena na začátku, uprostřed a na konci slov, slova slabikují. Poslechem DVD Od Andulky po žížalu si děti cvičí paměť, snaží se zapamatovat slova, která slyšely a tvoří z nich krátké věty. K procvičování naučených písmen nám také slouží říkanky a zábavné hry. Děti tato práce moc baví a motivuje. V psaní procvičujeme uvolňovací cviky, používáme tříhrannou tužku. Děti si osvojují správné sezení a držení tužky. Některým se to daří, některé děti si potřebují správné držení tužky osvojit. Dále jsme v ČJ procvičovali slova se samohláskami na začátku slov. Děti si rozvíjely slovní zásobu, popisovaly obrázky, učily se samostatně tvořit jednoduché věty. Poznávali jsme nové významy slov názvy zvířat jako např. Emu – Ibis – Úhoř a vyprávěli jsme si, kde žijí a co umí. Určovali jsme, kde se ve slově daná samohláska nachází – na začátku, uprostřed, na konci. Také jsme poprvé zkusili diktát na magnetických tabulkách, který dopadl výborně až na několik přeslechnutých písmen, Ve psaní pokračujeme s grafomotorickými uvolňovacími cviky se znaky písmen. Začátky psaní jsou pro děti náročné – jak správně sedět, jak správně držet tužku, apod., proto jej prokládáme jinými aktivitami, cvičíme paměť pomocí říkanek, hrajeme zábavné hry – např. poznávání písmen hmatem se zavřenýma očima, skládání rozstříhaných písmen.

V matematice jsme se naučili, jak se dělí předměty do různých kategorií, a děti si našly své oblíbené způsoby třídění. V naší práci jsme se nezaměřovali na jednu správnou odpověď, ale spíše na názory a nápady dětí, a na rozvoj logického a samostatného myšlení. Představili jsme si Vennův diagram, který se zpočátku zdál „strašidelný“, ale děti si skvěle vypomohly, a některé samy vysvětlily spolužákům, kteří ze začátku neporozuměli, v čem spočívá. Poté jsme se vrhli na logické řady, ve kterých jsme se naučili, jak nahradit obrázky v řadě jinými symboly, např. písmeny nebo čísly. Také jsme si představili sloupcový graf, ve kterém jsme zjišťovali, kdo má kolik sourozenců, a zda má někdo doma domácí zvířátko. Také si každý den do grafu zapisujeme, jaké máme venku počasí. Začali jsme také se zápisem čísel od 0 do 12, která se nám ještě trošku pletou, a to hlavně čísla 3, 5, 6, 7 a 9. Budeme je poctivě trénovat, abychom je brzy zvládli psát správným směrem. Poslední týden jsme si představili pojmy „větší“, „menší“ a „rovná se“ a co nevidět se vrhneme na sčítání a odčítání.

V anglickém jazyce jsme si představili loutku Maxe, který nás bude provázet během školního roku. Každý se s Maxem pozdravil a představil se. Děti se poté vžily do role Maxe, a v angličtině se dozvěděly jména svých spolužáků. Děti se také naučily písničku „Hello, what’s your name?“ kterou si náramně užily, a zvládli počítat do 4. Také jsme si představili povely „Stand up“, „Sit down“, „Shout Hooray“, a „Stretch“. V druhém týdnu jsme počítali do čtyř, a představili si šest základních barev, a fráze „Give me,“ „Here you are,“ „What is it?,“ „Yes,“ „No.“ Děti v hodině prováděly aktivity, při kterých se samy sebe anebo celé třídy ptaly v angličtině, a já doufám, že se jim nové fráze a slovíčka již trochu vryla do paměti. Děti si také sepsaly list anglických slovíček, které je zajímají. Představili jsme si i novou „barevnou“ písničku.

V první hodině prvovědy jsme si povídali o našich zážitcích z prázdnin, a dozvěděli jsme se, kam žáci cestovali, kde se jim nejvíce líbilo, a jaké aktivity si užili, prozkoumali jsme okolí školy, a řekli si něco o obchodech a institucích v našem sousedství. V další hodině jsme si vyprávěli o zaměstnancích v naší škole, a co díky nim máme. Ukazovali jsme si rozdíly mezi různými školami a tou naší, a jak se do ní z domova bezpečně dopravit. Následovaly dopravní předpisy, přednosti pro chodce a vozidla, a jak fungují semafory. Děti byly nadšené z hudební výchovy, s chutí zpívaly a malovaly království hudby.

V dramatické výchově hrály pohybové hry v kruhu, ve výtvarné výchově malovaly vodovými barvami zážitky z prázdnin, a vyráběly zvířátka z kaštanů. Ve vědě jsme si řekli, jaké pokusy budeme celý rok společně dělat a všichni se na ně moc těšíme.

Já se těším na vstup do nového měsíce, a snad budeme mít z učení stejnou radost, jako v tom předešlém.

Kamila Hofmanová

Výpis akcí
Celý výpis akcí
Sociální sítě
 
 

 

Škola on line

zde

Zápisy - třídní schůzky

zde