2. třída Ježečci - 1. trojročí

Vítáme nové prvňáčky. Podívejte se na třídu Ježečků na komunitě Google +

2. třída Ježečci - 1. trojročí

ČERVEN

Milí rodiče!

Máme za sebou poslední měsíc školy a s ním i spoustu akcí. Začátkem měsíce jsme si užili poslední výlet na školní zahradu, kde si děti za odměnu opekly buřty. Na školním dvoře se konala Kuličkyáda – akce pro děti a tatínky. Uprostřed měsíce jsme se vydali na hrad Karlštejn, což byl i přes drobné bloudění velmi podařený výlet. Navštívili jsme také Botanickou zahradu v Tróji a Historypark v Ledčicích. Velký úspěch mělo školní představení, na kterém se prvňáci předvedli s pásmem drobných scének, jež nacvičovali v rámci dramatické výchovy.

V českém jazyce se prvňáci především zdokonalovali v psaní vázaným písmem. Také hodně četli a někteří nám referovali o knihách, které čtou. Naučili se, co všechno by mělo být součástí referátu a kde potřebné informace najít.

Matematika se nesla především v duchu opakování a dokončování pracovních listů. Každý si procvičoval především to, co procvičit potřeboval. Nakonec všichni zvládli úspěšně vyřešit závěrečný test. Jelikož jsou to velmi zdatní počtáři, zvládli vše, co bylo v plánu, mnohem dříve, a tak se mohli posledních několik hodin matematiky věnovat hře na obchod, která je velmi důležitá pro získání finanční gramotnosti a která všechny moc bavila.

Nyní nás čeká už jen předání vysvědčení a hurá na prázdniny!

Dětem i Vám, rodičům, přeji klidné léto naplněné společnými zážitky.

S pozdravem

Adéla Říčná

 

KVĚTEN

Milí rodiče, V květnu se prvňáci naučili spoustu nového.

V českém jazyce se většině třídy podařilo dokončit poslední díl písanky, což znamená, že už umí všechna psací písmena a nyní je čeká již jen procvičování. Už v květnu procvičovali psaní slov vázaným písmem formou klasických i běhacích diktátů. Všichni se zlepšují také ve čtení. V rámci dílny čtení už všichni zvládli přečíst alespoň jednu celou knihu. Z některých se vyklubali velmi zdatní čtenáři, kteří si čtou i o přestávkách či obědové pauze. Během obědové pauzy děti láká především komiksový Čtyřlístek, který mají k dispozici v jídelně.

V matematice všichni pracovali na svých pracovních listech. Každý Ježeček už zvládá počítat do dvaceti s přechodem přes desítku, ať už s pomocí prstů, rozkladu či zpaměti. Novým učivem bylo poznávání hodin. Děti se naučily určovat čtvrt, půl, třičtvrtě a celou hodinu. Oblíbeným prostředím většiny se staly pavučiny.

S časem souviselo také hlavní téma, kterým jsme se zabývali v prvovědě. Děti si zopakovaly roční období a měsíce a naučily se, kolik má který měsíc dní. Také se učily, kolik dní má celý rok. Ujasnily si pojmy, jako je ráno, dopoledne, odpoledne a večer a zabývaly se také s tím souvisejícím denním režimem.

V květnu jsme také navštívili školní zahradu, na které děti posbíraly spadané větve, nasříhaly je na hromadu a nakonec si na zahradě postavily bunkry.

Důležitou květnovou událostí pak byla škola v přírodě, která se konala v Krkonoších. Jejím velikým přínosem byla možnost blíže se poznat se staršími žáky školy a spolupracovat s nimi při etapové hře. Děti také mohly trávit čas s jinými učiteli v rámci každodenně pořádaných kroužků. Velkým zážitkem byla pro všechny noční hra.

Milí rodiče, nyní nás čeká poslední měsíc školy, během kterého ubyde učení a přibyde spousta exkurzí, výletů a jiných akcí. Doufám, že si je děti užijí. Vám, rodičům, přeji pohodový a slunečný červen.

Adéla Říčná

 

DUBEN

Milí rodiče,

V dubnu se konečně oteplilo dostatečně na to, aby se prvňáci mohli vydat na školní zahradu, kterou pomohli uklidit a po zbytek roku se o ni budou spolu s ostatními třídami starat.

V českém jazyce se všichni zapáleně pustili do čtení knih, a to v rámci dílny čtení, kterou mají každou středu po plavání. Každý si zapisuje svůj pokrok formou přečtených stránek. Někteří už si zapisují dokonce i přečtené knihy. Samozřejmě jsme se věnovali také psaní – všichni již pracují na posledním dílu písanky.

V matematice se Ježečci začali učit poznávat hodiny. Stále také pracují na svých portfoliích – zde se momentálně věnují prostředí Pavučiny. Také sami vytvářejí úlohy v prostředí Autobus a Krokování. Neustále také opakujeme sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku.

Adéla Říčná

 

BŘEZEN

Milí rodiče,

V březnu Ježečci navštívili Národní technické muzeum. Nasadili si ochranné brýle a pláště a zúčastnili se pokusu, který měl za cíl zjistit, kde mohou najít nejvíce vitamínu C. Někteří odvážní prvňáci také odjeli na lyžařský kurz do Krkonoš, kde v ničem nezaostávali za staršími žáky a velmi si to užili.

A co se Ježečci za uplynulý měsíc naučili?

V českém jazyce se všem podařilo dokončit druhý díl písanky. Někteří si vyžádali sešit speciálně na psaní, aby si v něm ve volných chvílích mohli procvičovat písmena, která se jim daří méně než jiná. Nakonec si sešit na psaní zavedli všichni. Napsali si do něj už i pár diktátů, což byla novinka, ale všichni to zvládli poměrně dobře. Také jsme se začali věnovat básním. Všichni už ví, jak báseň poznají a jak se tvoří rýmy. Také se naučili báseň Zlý kozel.

Od března mají prvňáci pravidelně jednou týdně dílnu čtení. Každý čte svou vlastní knihu a zaznamenává si do grafu, kolik přečetl stránek. Dílna vždy začíná společnou minilekcí na koberci, kdy se děti dozvědí něco nového a zároveň dostanou jednoduchý úkol, který budou plnit při čtení. Poté se každý se svou knihou přesune na libovolné místo ve třídě a čte si. Nakonec opět v kroužku sdílíme své poznatky ze čtení a reflektujeme splnění úkolu. Někdy dostanou děti také speciální samostatný úkol po čtení. V březnu jsme si povídali například o tom, kdo je to ilustrátor, a následně měly děti během četby zjistit, jestli se mu ilustrace k jejich knize povedly. Hodinu zakončily vlastní ilustrací ke knize. Zatím jsem jejich výkony velmi příjemně překvapená. Děti se na čtení opravdu plně soustředí a vyžadují čtení i v jiných hodinách. V rámci dílny mě dokonce samy požádaly o prodloužení čtecího času z původních patnácti minut na dvacet.

V matematice prvňáci uzavřeli téma desítek a jednotek a pustili se do sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku pomocí rozkladu. Souběžně s tím zároveň stále procvičujeme sčítání a odčítání bez přechodu v rámci krokování, sčítacích trojúhelníků a hry Autobus. Zabývali jsme se také geometrií – pomocí dřívek děti tvoří různé geometrické tvary a řeší logické úlohy. Stále se také věnujeme krychlovým stavbám a jejich zápisům.

V prvovědě jsme dokončili cestu kolem světa, kterou jsme zakončili u nás v Evropě. Prvňáci se dozvěděli o rozdílu mezi býložravcem a masožravcem a třídili obrázky zvířat do těchto dvou skupin. Také jsme si povídali o šelmách a shlédli dokument na toto téma. Třídění se dětem zalíbilo, a tak následně třídily ovoce a zeleninu. Podle čeho to vlastně poznáme? Je rozhodujícím kritériem sladká chuť?

Milí rodiče, všem Vám přeji krásné a slunečné jaro.

S pozdravem

Adéla Říčná

 

ÚNOR

Milí rodiče, máme za sebou únor a s ním mnoho nových zážitků a poznatků. Ježečci odstartovali měsíc návštěvou Národního muzea, kde se v rámci expozice Světlo a život dozvěděli o tom, jaký vliv má světlo na veškerý život na planetě Zemi.

V českém jazyce jsme se intenzivně věnovali psaní vázaným písmem. Děti dokončily první díl písanky a většina z nich za svou snahu a píli obdržela svolení psát plnicím perem. Dále jsme četli různé krátké i delší příběhy a zaměřili jsme se nejen na pilování techniky čtení, ale také na porozumění textu.

V matematice s prvňáci seznámili s matematickým prostředím ZOO, které slouží k rozvoji logického myšlení. Samozřejmě jsme také procvičovali sčítání a odčítání do dvaceti, v čemž se všichni neustále zlepšují.

Prvověda se nesla v duchu projektu Cesta kolem světa. Zvládli jsme navštívit Jižní Ameriku, Madagaskar a Afriku. Hodiny tělesné výchovy se celý měsíc konaly na nedalekém kluzišti. Především poslední bruslení bylo unikátní, a to díkyextrémně teplému počasí.

V hodinách pracovní výchovy si prvňáci vyzdobili třídu výrobky se zimními motivy.

Únor byl pro Ježečky velmi úspěšným měsícem, který nám zpestřily jarní prázdniny. Doufám, že březen bude stejně úspěšný, jako únor!

S pozdravem

Adéla Říčná

 

LEDEN

Milí rodiče, máme za sebou první měsíc roku 2019 a s ním i spoustu nových zkušeností a zážitků. Prvňáci mezi sebou rádi přivítali novou spolužačku a zvykají si na to, že se nám zde tvoří silná dívčí převaha.

Společně jsme navštívili Zoologickou zahradu. Výlet to byl povedený – Ježečci se chovali vzorně, proto jsme zvládli projít velkou část Zoo a viděli jsme velkou spoustu zvířat. Počasí se také vydařilo a na leden bylo velmi teplo. Všichni si to užili.

Po pěti měsících ve škole se začaly projevovat jednotlivé osobnosti dětí a v kolektivu začíná docházet k různým malým i větším neshodám. Nejen chlapci, ale už i dívky začínají vystrkovat růžky. Proto se poslední měsíc intenzivně věnujeme aktivitám pro osobnostně sociální rozvoj. Děti také samy tvořily pravidla třídy a nyní se je snaží dodržovat.

Nyní k tomu, co se děti za uplynulý měsíc naučily:

V českém jazyce prvňáci udělali další důležitý krok kupředu – začali se učit psát vázaným písmem. Někomu to jde více, někomu méně, všichni se však snaží. Naučili už se psát všechny samohlásky (malé i velké) a také hlásky M, T a J. Písmena píší jak samostatně, tak spojená do slov. Zvládají už dokonce i psaní vět. Kromě psaní se hodně věnujeme také čtení. Přečíst slova a věty už Ježečci umí, proto se teď zaměřujeme na porozumění textu. Děti čtou krátké příběhy, které společně rozebíráme a snažíme se ústně i písemně formulovat odpovědi na různé otázky. Protože toho děti někdy během náročných dvouhodinovek zvládnou opravdu hodně, čtu někdy za odměnu i já jim, a to z knížky Malostranská psí zima.

V lednu toho prvňáci stihli hodně i v matematice. Každý pracuje na své úrovni a svým tempem. Někteří sčítají a odčítají do dvaceti bez přechodu přes desítku, někteří s přechodem přes desítku, pár odvážných se pustilo do sčítání a odčítání do stovky! Všichni se také věnují slovním úlohám, prostředí Hadů a také novému prostředí čísel Neposedů. Stále nás baví také hra Autobus, díky které si již všichni upevnili sčítání do dvaceti bez přechodu přes deset.

V prvovědě jsme navázali na návštěvu ZOO a započali jsme projekt Cesta kolem světa. V rámci projektu cestujeme po celé planetě Zemi a poznáváme zvířata žijící v určitých oblastech. Již jsme navštívili Arktidu, kde jsme se seznámili s tuleni, polárními liškami a pižmoni. Spolu s ledním medvědem jsme zkoušeli co nejdéle zadržet dech – medvěd by nás všechny porazil, vydrží nedýchat až dvě minuty. Dále jsme procestovali Kanadu, ve které jsme se zastavili, abychom porovnali paroží sobů a losů. V USA jsme se nechali zahnat smradlavým skunkem. Střední Amerika nás ochromila křikem vřešťanů a v Amazonském pralese jsme se schovávali před hladovou anakondou. V únoru budeme pokračovat cestováním po Jižní Americe a vydáme se na tajuplný Madagaskar.

Lednová pracovní výchova se nesla v duchu sněhu. Ježečci se nadchli pro vystřihování sněhových vloček, takže je podlaha naší třídy neustále pokryta drobnými výstřižky. Vyráběli jsme také sněhuláčky z vaty a děti už se moc těší, až si je odnesou domů.

Největší změna se udála v tělesné výchově. Ve druhé polovině ledna jsme opustili prostory tělocvičny a vyrazili jsme na brusle. Někteří jsou již ostřílení bruslaři a těšili se, pro některé to byla novinka a těžko skrývali své obavy, nakonec si to však užili úplně všichni.

Milí rodiče, přeji Vám i Vašim dětem krásný, zasněžený únor.

S pozdravem

Adéla Říčná

 

PROSINEC

Vážení rodiče Ježečků,

máme za sebou konec čtvrtého měsíce školy, který s sebou jako každý konec měsíce přináší shrnutí toho, co se dělo za dveřmi první třídy.

Český jazyk se nesl v duchu příběhů o zvířatech. Četli jsme třeba příběh Šel kozel na trh, Kozy rohaté nebo Tři prasátka. Příběh O řepě jsme si dokonce i zdramatizovali. Ke každému příběhu jsme po jeho přečtení vyplnili pracovní list, na kterém jsme se většinou zaměřovali na odpovědi celou větou. Děti také vyplňovaly slova podle obrázků v Písmenkové kuchařce. Novinkou pak byla první písanka, ve které jsme začali pracovat na uvolňovacích cvičeních. K uvolnění ruky slouží také prstové cvičení k básničce Pumpovaly dvě panenky, kterou se děti naučily. Učily se také recitovat básničku Ptáček v zimě od Františka Hrubína.

V matematice jsme převážně opakovali sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku, čili příklady typu 10+5, 15-5, 15-10. Novým učivem pak bylo prostředí „Hady“, ve kterém počítáme sežrané a vyplivnuté myši. Odvážlivci dostali pracovní list s počítáním do dvaceti s přechodem přes desítku a velmi příjemně mě překvapili tím, jak jim to šlo. Někteří počítali na prstech, někdo na počitadle, někomu jsem půjčila medvídky. Pár dětí už dokáže řešit obtížné příklady pomocí rozkladu. Jsou opravdu moc šikovní.

Prvověda se v prosinci týkala především nadcházející zimy. Vykládali jsme si o zimní přírodě a o tom, jak na změny v přírodě reagují některá zvířata. Děti se také naučily měsíce v roce.

Pracovní výchova byla pro změnu zaměřená na vánoční výzdobu školy. Prvňáci ve dvojicích vyrobili krásné věnce na dveře, andělíčky nebo vánoční řetěz do jídelny.

V hudební výchově se nacvičovaly koledy na vánoční koncert, který se dětem náramně povedl.

Poslední den školy jsme se zúčastnili divadelního představení Vánoce u Spejblů.

Milí rodiče, přeji Vám i Vašim dětem zdraví, úspěchy a lásku – zkrátka vše nejlepší v roce 2019.

Se srdečným pozdravem

Adéla Říčná

 

LISTOPAD

Milí rodiče,

naši prvňáci za sebou mají listopad a s ním i první pololetí! S radostí Vám mohu říct, že za tu dobu udělalo všech 11 ježečků veliký pokrok a doufám, že i Vám dělají jenom radost. Pojďme si shrnout, co všechno se za uplynulý měsíc naučili.

V českém jazyce máme za sebou důležitý milník – naučili jsme se číst a psát všechna velká tiskací písmena. K modelování písmen jsme používali plastelínu a drátky. Velikým pomocníkem nám byly také montessori pomůcky, na kterých si děti všechna osvojená písmena opakovaly. Někteří se už díky nim naučili i malá tiskací písmena, kterým se budeme více věnovat příští měsíc. Naučili jsme se také číst složitější skupiny písmen – DI, TI, NI, DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ a MĚ. Díky tomu, jak jsou děti šikovné, jsme mohli v listopadu začít číst i kratší příběhy, například příběh o tvrdohlavých kozách či nakupujícím kozlovi. Děti se také naučily báseň Podzim od Františka Hrubína.

V matematice jsme v listopadu otevřeli téma krychlových staveb, které slouží k rozvoji prostorové představivosti. Děti nejprve zkoušely stavět z krychliček různé stavby podle vlastních nápadů a trošičku si s nimi hrály. Poté jsme zkoušeli zapisovat jednoduché stavbičky do plánů a naopak podle plánů stavět. Velkou část jedné hodiny se osmělil převzít Vojta, kterého krychlové stavby velmi nadchly a sám vytvořil úlohy pro ostatní děti. Ty jim zadal, kontroloval správnost a kde bylo třeba, tam radil a pomáhal. Musím říct, že roli učitele zvládl výborně. V listopadu jsme se samozřejmě nevěnovali jen krychlovým stavbám. Děti se neustále procvičují ve sčítání a odčítání. Zkoušíme sčítat a odčítat do 14 s přechodem přes desítku, bez přechodu přes desítku až do 20.

V prvovědě jsme se hodně zaměřili na poznávání stromů. Vyrazili jsme do lesa, kde měly děti za úkol nasbírat každý čtyři různé listy (tedy listy, které mají nejen jinou barvu a velikost, ale také tvar). Ty jsme následně ve škole přiřazovali ke správným stromům podle atlasu. V jedné hodině jsme se také zaměřili na rozpoznávání plodů některých stromů a děti jejich obrázky spojovaly s obrázky listů. Koncem měsíce se prvňáci učili o ročních obdobích a o měsících v roce. Všichni si na lavici správně seřadili lístečky s měsíci a ty si poté nalepili na list papíru, aby se je mohli doma naučit.

Pracovní výchovu se nám podařilo krásně propojit s prvovědou. Pomocí voskovek jsme obtiskávali texturu listů na papír a vyráběli jsme si herbář z dětmi nasbíraného listí. Poslední listopadovou hodinu jsme však strávili výrobou vánočních věnců, které jsme rozvěsili na dveře.

Vážení rodiče, měsíční shrnutí končí, nový měsíc – tedy prosinec – však teprve začíná. Co všechno nám přinese? Doufám, že kromě nových vědomostí, zkušeností a zážitků dětem prosinec přinese také zdraví a spoustu radosti. A Vám, rodičům, klidné a pohodové svátky, strávené s těmi nejbližšími.

S přáním mnoha úspěchů

Adéla Říčná

 

ŘÍJEN

Vážení rodiče Ježečků,

máme za sebou druhý měsíc školy a s ním i spoustu zážitků a nově nabytých vědomostí.

V českém jazyce se prvňáci naučili spoustu nových písmen a obrovským skokem se přiblížili ke zvládnutí celé abecedy. Říjen jsme zahájili písmenem B. Při té příležitosti jsme si povídali o broucích, o tom, jaké známe druhy brouků a jak se vyvíjí, s čímž nás dopodrobna seznámil Kryštof. Dále jsme se učili písmena K, L a P. Zde jsme se setkali s problematikou čtení dvojhlásek. Ve větách v učebnici jsme si všechny vyhledali a zaznačili, aby se nám lépe četly, a také jsme pojmenovávali obrázky a třídili je podle toho, jestli se v jejich názvech objevila dvojhláska AU, OU nebo EU. Následovala písmena S, Š, V a D, na které se těšil obzvlášť náš David. Dále se děti naučily, kdy psát dlouhé U s čárkou a kdy s kroužkem.

V matematice jsme se s prvňáky dohodli na tom, že si budou vybírat, na čem zrovna chtějí pracovat. Pokaždé, když jsme se společně učili novou látku, dostal každý pracovní list s příklady na procvičení a měl dvě možnosti – buď na něm bude zbytek hodiny pracovat, nebo jej založí do společného šanonu a vezme si z něj pracovní list, který má rozdělaný z minula. Takto jsme nashromáždili asi deset různých pracovních listů a do konce měsíce každý všechno dokončil. Děti mě v tomhle ohledu velmi překvapily. Pracovaly efektivně a často si samy braly pracovní listy domů, aby jim to co nejrychleji ubývalo. A co všechno se tedy Ježečci naučili? Nejprve jsme pomocí hry Autobus začali sčítat a odčítat do desíti a příklady jsme se naučili správně graficky zapsat. Zpočátku jsme příklady zapisovali na tabulky, poté do sešitu. Na konci prvního říjnového týdne jsem dětem dala pracovní list se spoustou příkladů na sčítání a odčítání a většina prvňáků se s nadšením pustila do počítání. K dispozici měli i montessori pomůcky – krabičky s dřevěnými příklady, mohli tedy pracovat i s nimi. Dle libosti mohli také používat jedno ze dvou počitadel. Dále si každý mohl vybrat matematickou omalovánku a založit si ji do složky. Naučili jsme se také řešit sčítací trojúhelníky o základně dva a tři. Ke sčítání a odčítání jsme postupně přidali také porovnávání čísel, které všichni hravě zvládli. Poslední věc, kterou jsme v říjnu řešili, byl rozklad čísel. Děti snadno vyvodily pravidlo o počtu možností rozkladu každého čísla. Krásně nám to zformulovala Andulka: „Každé číslo má o jednu možnost více, než je to samotné číslo.“ Což znamená, že například číslo 25 mohu rozložit 26 různými způsoby.

V prvovědě jsme se v říjnu zabývali hlavně přírodou a proměnami, kterými prochází na podzim. Mluvilli jsme o tom, proč mají lidé a zvířata na podzim spoustu práce. S tím souvisí téma dozrávání plodů a jejich sklízení a uskladnění. Řekli jsme si také, jaké plodiny pěstovali lidé v době, kdy ještě nebyly všude supermarkety. Dalším velkým tématem byl život na vesnici a život ve městě. Děti si řekly, kde kdo z nich bydlí. Na tabuli jsme si namalovali domy, ve kterých bydlíme, a konkrétní patro. Zjistili jsme, že nejvýše bydlí Kryštof, nejníže Ahmad a že Klárka s Verčou by si v případě, že by se jejich domy nacházely vedle sebe, mohly mávat z okna. Poslední téma, které jsme v říjnu začali probírat, je téma rodiny, které jsme začali rodinnými vztahy a orientací v rodokmenu.

V angličtině se děti naučily například názvy hraček a barev a také frázi „I can“.

Pracovní výchovu jsme věnovali výzdobě jídelny. Děti vyrobily papírové pavouky, ježečky a listy, které jsme nalepili na zeď jídelny. Na poslední říjnové pracovní výchově děti vyrobily draky na výzdobu oken ve druhé třídě.

V hudební výchově se děti zabývaly výročím založení republiky a zpívaly tematické písně. Naučily se píseň Ach, synku a také českou hymnu Kde domov můj.

Dramatická výchova se v říjnu nesla v duchu pohádek Františka Hrubína.

Velkou událostí se poslední týden v říjnu stalo pořízení morčat Lilly a Kukyho. Dostali jsme je od druhačky Sofinky a máme z nich ohromnou radost! Uvidíme, jak se jim u nás ve třídě bude líbit.

S pozdravem

 Adéla Říčná

 

ZÁŘÍ

Milí rodiče prvňáků,

je to neuvěřitelné, ale první měsíc školy je za námi. Září uteklo jako voda a z našich prvňáčků se během něj stali sebevědomí školáci.

První týden se děti seznámily s pravidly chování ve třídě, v jídelně i na zahradě a stále se je učí dodržovat. Učí se, jak k sobě být ohleduplní, respektovat se a neskákat si do řeči. Všichni se navzájem poznávají a z mnohých se velmi rychle stali kamarádi a kamarádky. Věřím, že spolu budou všichni dobře vycházet a stane se z nich sehraný tým, ve kterém si budou pomáhat. Už teď se děti navzájem podporují, když se někomu něco nedaří, z čehož mám velkou radost.

A co všechno se již Ježečci naučili?

V českém jazyce jsme začali velkými tiskacími samohláskami A, E, I, O, U. Děti se je učily psát, modelovaly je z drátků a z modelíny. Třídily obrázky podle toho, na které z těchto písmen názvy věcí na nich zobrazených začínají. Elektrárnu jsme zařadili pod E, autobus pod A, injekci pod I. Sadu slov na dané samohlásky jsme doplnili dalšími slovy, které na obrázcích chyběly. Došlo také na první pokusy o hláskování slov – O-K-N-O – OKNO. Když jsme se důkladně seznámili se samohláskami, přidali jsme k nim souhlásku M. To už jsme dokázali přečíst spoustu slov a krátkých vět. Slova čteme po jednotlivých písmenech a teprve poté je vyslovujeme celá. Dáváme si také pozor na výslovnost dlouhých samohlásek. K samohláskám a písmenu M jsme připojili písmena T, J, L a B. Stejně jako samohlásky jsme i souhlásky modelovali z drátků a z modelíny, hledali jsme je ve slovech a říkali jsme si slova, která na ně začínají. Čteme už spoustu dvou, tří a čtyřpísmenných slov a pomalu nás čekají slova pětipísmenná.

V matematice jsme hodně používali montessori pomůcky sloužící k pochopení množství. Děti byly moc šikovné, a tak jsme mohli velmi brzy přejít ke psaní číslic. Také jsem do výuky zařadila pár prvků z Hejného metody. Pracovali jsme s krokovacím pásem, který nám posloužil k prvotnímu sčítání do šesti. Stejně jsme použili hru Autobus. Ve třídě jsme vytvořili nejprve tři, později čtyři autobusové zastávky, po kterých se pohyboval autobus. Na každé zastávce přistoupil určitý počet cestujících, které si děti mohly jakkoliv značit na mazací tabulky. Někteří kreslili panáčky, někdo si dělal puntíky, část dětí si zapisovala rovnou čísla, někdo používal prsty. Podstatou hry bylo říct, ukázat na prstech či zapsat, kolik cestujících vystoupilo na konečné. Hra rozvíjí jak kreativitu v různorodosti zápisu úlohy, tak intuitivní sčítání. Během měsíce se všichni vystřídali jako řidiči autobusu a tedy jako zadavatelé úloh. Já jsem mezitím psala úlohy na tabuli. Mnohé děti mne začaly napodobovat a nakonec se takto všichni naučili správný zápis příkladu sčítání. Poslední dva dny jsme se začali zabývat i vystupováním cestujících – odčítání, které nás spolu s porovnáváním čeká v říjnu.

Spoustu nových věcí se děti dozvěděly také v prvovědě. V té jsme se první dva týdny zaměřili především na pravidla chování a orientaci ve škole. Dále jsme se učili o tom, koho všechno můžeme potkat v prostorách školy a co daná osoba ve škole dělá. Součástí výuky bylo také to, jak se máme chovat k sobě navzájem.

V pracovní výchově jsme se zaměřili především na udržování pořádku ve třídě. Také jsme něco málo vyráběli, abychom rozvíjeli jemnou motoriku.

V angličtině se Ježečci seznámili s ptáčkem Speakym - průvodcem projektu Cool Animal School - Learning through joy - komplexním multimediálním edukačním programem založeným na 50 autorských básničkách a veršovaných příbězích o zvířatech (v AJ). Metodika výuky angličtiny je založena na systematické práci s piktogramy a ideogramy, do kterých je každá básnička rozdělena. Dále je zaměřena na rozvoj imaginace a kreativity a na propojování poznatků napříč vzdělávacími oblastmi s aktivním zapojením průřezových témat. Při prvním setkání s paní učitelkou Martinou se děti nejprve podívaly na celou Speakyho písničku a hledaly v ilustraci odpovědi na různé otázky, přičemž pro nalezení odpovědí na některé z nich se musely na chviličku pořádně zamyslet, někdy až zasnít. Dále si se Speakym zatancovaly jeho písničku (každá básnička je zhudebněna a náleží k ní pohybově-dramatické prvky pro podporu učení na základě principů multisensoriálního přístupu). Poté každé z dětí Speakyho pozdravilo a krátce se mu představilo (Hello, Speaky, My name is/I am...). Při výtvarné části integrovaného dvouhodinového bloku (se zapojením metody CLIL) se děti měly zamyslet, jak by se Speakymu co nejlépe představily prostřednictvím jakési velkoformátové obrazové vizitky a tu ztvárnit kombinovanou technikou. Při druhém setkání s paní učitelkou Martinou si děti nejprve zařádily u pohybově - dramatického ztvárnění Speakyho písničky, poté jim paní učitelka rozdala sady obrázkových kartiček a vysvětlila jim, jak s nimi budou pracovat (např. co znamenají symboly v levém dolním rohu každého obrázku). Následně se pro tuto hodinu zaměřili na kartičky, které znamenají nějakou činnost/aktivitu (většinou ekvivalent přísudku). Tyto výrazy si děti nejprve zafixovaly opakovanou zvukovou recepcí a percepcí a následně je měly dramaticky ztvárnit. Ostatní děti hádaly nejprve zdvižením příslušné kartičky a poté bylo jedno z nich předvádějícím vybráno, aby tuto činnost pojmenovalo. Při výtvarné části bloku si děti měly představit, na jaké nejúžasnější místo by chtěly, aby je Speaky vzal, a co by tam s ním chtěly zažít. To následně zpracovaly kombinovanou výtvarnou technikou a v závěru hodiny o svém díle každý krátce pohovořil. Pro shlédnutí audiovizuálních materiálů z učení hraním prosím navštivte Google komunitu Heřmánek.

Na dramatické výchově se děti naučily spoustu jazykolamů, vyzkoušely si pantomimu a učí se, jak správně dýchat a mluvit.

Hudební výchova se v září nesla v duchu opakování známých písní, děti si zahrály hru na zpívanou otázku a odpověď a naučily se, jaký je rozdíl mezi tónem a zvukem.

Září tedy bylo plné nových zážitků a poznatků a já doufám, že i říjnem projdeme se stejným nadšením a touhou poznávat nové věci jako v září.

Adéla Říčná

Zprávy ze školy.

Facebook

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí